Programmi i kompletuar
TALMIL

Programmi i kompletuar

Programi i kompletuar ju mundëson që ta vizualizoni të gjithë planin e trajnimit, të ndërtuar rreth një dinamike koherente të të mësuarit: 

 

Hyrje në EMI / universi mediatik / deshifrimi i lajmit / fuqia qytetare e mediave. Këto module përbëhen nga seanca dhe kapituj, kapitujt përfshijnë një dokument teorik dhe disa dokumente me “aktivitete praktike”.

MËSIMI I EDUKIMIT PËR MEDIA NË BALLKAN

ÇFARË ËSHTË EDUKIMI PËR MEDIA DHE INFORMACION - EMI?
QËLLIMET PEDAGOGJIKE TË TRAJNIMIT

MODULI 1 - UNIVERSI MEDIATIK

SEANCA 1 - FUNKSIONET DHE MJETET E INFORMACIONIT

SEANCA 2 – MEDIA E RE

MODULI 2 - DESHIFRIMI I LAJMIT

SEANCA 3 – INFORMACIONI DHE DEZINFORMIMI

SEANCA 4 – TË DESHIFROHEN MEDIAT E NDRYSHME

MODULI 3 - FUQIA E MEDIAVE

SEANCA 5 – QYTETARIA ONLINE

KAPITULLI 12 – SENSIBILIZIMI KUNDËR URREJTJES ONLINE
KAPITULLI 13 – PËR NJË PËRDORIM QYTETAR TË MEDIAVE
KAPITULLI 14 – QYTETARIA DIGJITALE

SEANCA 6 – REALIZIMI I NJË MEDIUMI QYTETAR (RADIO, REVISTË, VIDEO)

TEST RESSOURCES
Programmi i kompletuar

Fletë edukative

Test ressources

TEST RESSOURCES
Programmi i kompletuar

Fletë edukative

Test ressources

TEST RESSOURCES
Programmi i kompletuar

Fletë edukative

Test ressources

TEST RESSOURCES
Programmi i kompletuar

Fletë edukative

Test ressources

DOKUMENTE SHTOJCË

DOKUMENTE SHTOJCË