MODULI 1 - UNIVERSI MEDIATIK

SEANCA 2 – MEDIA E RE

Aktivitetet praktike

Aktiviteti 2 – Gara e dezinformimit

Kohëzgjatja : 0.25 orë
Pajisjet :

Një smartphone për secilin grup

PREZANTIM I AKTIVITETIT

 

Qëllimet:

 

  • Të matet aftësia e pjesëmarrësëve për të verifikuar shpejt një informacion të dyshimtë
  • Të identifikohen informacionet që duhet të verifikohen
  • Të familjarizohen pjesëmarrësit me etapat e verifikimit të një lajmi ose të një burimi.

 

Gara kundër dezinformimit është aktivitet stimulues sepse merret në konsideratë shpejtësia e përgjigjes dhe të rinjtë vihen në konkurrencë me njëri-tjetrin.

 

Ky aktivitet i realizueshëm lehtë paraqet thjeshtësinë e zbatimit të masave të verifikimit të lajmit.

 

SI ZHVILLOHET AKTIVITETI

 

  1. Formohen grupe me 3/4 pjesëmarrës.
  2. Kërkohet nga pjesëmarrësit të lundrojnë nëpër burimet e tyre të mediave sociale derisa ta gjejnë informacionin që duhet të verifikohet.
  3. Kërkohet nga pjesëmarrësit që të diskutojnë për masat që duhen ndërmarrë.
  4. Zgjidhet pjesëmarrësi që është më i shpejtë në verifikimin e informatës.

Konteksti Ballkanik

Për këtë aktivitet, referojuni dokumentit tematik “Mediat e Pavarura” i cili specifikon kontekstin global të shpërndarjës së lajmeve të rreme, ndërsa ofron një gamë të mediave të pavarura.