Mediat në Ballkan
TALMIL

Mediat në Ballkan

Cilat janë mediat kryesore të cilave mund t’u besoj? Si mund ta di që informacioni është verifikuar apo që është i manipuluar?

Në mënyrë që të kuptojmë më mirë mjedisin mediatik të Ballkanit, kemi dhënë në vazhdim burime që mund të pasurojnë dhe konkretizojnë veprimtarinë e edukimit mediatik në 6 vendet e Rajonit: Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni e Veriut, Mal i Zi, Serbi.

MEDIAT E PAVARURA

 

 

Linqe (lidhje) për media të pavarura që i verifikojnë burimet dhe garantojnë besueshmërinë e informacionit.
  
  

T’I NJOHIM LAJMET E RREME

 

 

9 kategori lajmesh të rreme. Për secilën kategori jepet një shembull konkret, për ta identifikuar dhe zbërthyer informacionin e rremë.

 

OBSERVATORI I LAJMEVE TË RREME

 

 

Mjetet kryesore për verifikimin e fakteve në rajon dhe në botë.