Programmi i tematizuar
TALMIL

Programmi i tematizuar

Programi ‘i tematizuar’ ju mundëson që, përmes një kërkimi me shumë kritere, ta (t’i) gjeni shpejt përmbajtjen(et) që ju nevojitet(n). 

Po kërkoni të drejtoni një ‘workshop’ mbi gjuhën e urrejtjes në internet? Dëshironi të krijoni një radiostacion me studentët tuaj? Dëshironi t’i shkarkoni vetëm modelet tona të aktivitetit praktik? Programi i tematizuar është i bërë për ju!

Publik

Tematik

Lloji i burimit

Asnjë artikull nuk përputhet me kriteret e kërkimit tuaj
SEANCA 5 – QYTETARIA ONLINE

Vlerësim

SEANCA 5 – QYTETARIA ONLINE

SEANCA 4 – TË DEKODOHEN MEDIAT E NDRYSHME

Vlerësim

SEANCA 4 – TË DEKODOHEN MEDIAT E NDRYSHME

SEANCA 3 – INFORMACIONI DHE DEZINFORMATA

Vlerësim

SEANCA 3 – INFORMACIONI DHE DEZINFORMATA

SEANCA 2 – MEDIA E RE

Vlerësim

SEANCA 2 – MEDIA E RE

SEANCA 1 – FUNKSIONET DHE MJETET E INFORMACIONIT

Vlerësim

SEANCA 1 – FUNKSIONET DHE MJETET E INFORMACIONIT

DOKUMENTI N°17 (SHTOJCË) – UDHËZUES I APLIKACIONIT MADMAGZ

Aktivitetet praktike

DOKUMENTI N°17 (SHTOJCË) – UDHËZUES I APLIKACIONIT MADMAGZ

AKTIVITETE PRAKTIKE ONLINE

Aktivitetet praktike

AKTIVITETE PRAKTIKE ONLINE

AKTIVITETI 2 – DEBATI LËVIZËS

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 2 – DEBATI LËVIZËS

AKTIVITETI 1 – Tabela e Praktikave të Mira online

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 1 – Tabela e Praktikave të Mira online

AKTIVITETI 2 – Animimi i një fushate sociale online

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 2 – Animimi i një fushate sociale online

AKTIVITETI 1 – Zbuloj një media qytetare

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 1 – Zbuloj një media qytetare

AKTIVITETI 2 – Analiza e një videoje konspiracioniste

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 2 – Analiza e një videoje konspiracioniste

AKTIVITETI 1 – Telefoni i prishur

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 1 – Telefoni i prishur

AKTIVITETI 3 – “Heronjtë kombëtar” nëpër imazhe

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 3 – “Heronjtë kombëtar” nëpër imazhe

AKTIVITETI 2 – SECILA FOTOGRAFI TREGON NJË RRËFIM

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 2 – SECILA FOTOGRAFI TREGON NJË RRËFIM

AKTIVITETI 1 – HISTORIA BASHKËPUNUESE

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 1 – HISTORIA BASHKËPUNUESE

AKTIVITETI 2 – Krijoj një tregim duke u bazuar në një imazh

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 2 – Krijoj një tregim duke u bazuar në një imazh

AKTIVITETI 1 – Analiza e imazheve dhe/ose e fotomontazheve

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 1 – Analiza e imazheve dhe/ose e fotomontazheve

AKTIVITETI 2 – ANALIZA E NJË EDICIONI LAJMESH

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 2 – ANALIZA E NJË EDICIONI LAJMESH

AKTIVITETI 1 – FILM-DEBAT

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 1 – FILM-DEBAT

AKTIVITETI 2 – Krijo një Fake News

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 2 – Krijo një Fake News

AKTIVITETI 1 – Të dallohet e vërteta nga gënjeshtra: Fake News apo Jo Fake News

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 1 – Të dallohet e vërteta nga gënjeshtra: Fake News apo Jo Fake News

AKTIVITETI 2 – Zbatimi i rregullës 5 W

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 2 – Zbatimi i rregullës 5 W

AKTIVITETI 1 – Ushtrimi i mendimit kritik: Ndërtimi i një shkalle provash

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 1 – Ushtrimi i mendimit kritik: Ndërtimi i një shkalle provash

AKTIVITETI 2 – MBROJI TË DHËNAT E TUA

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 2 – MBROJI TË DHËNAT E TUA

AKTIVITETI 1 – MINI KUIZ “Rrjetet sociale, si  i keni marrëdhëniet me to?”

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 1 – MINI KUIZ “Rrjetet sociale, si i keni marrëdhëniet me to?”

Aktiviteti 2 – Gara e dezinformimit

Aktivitetet praktike

Aktiviteti 2 – Gara e dezinformimit

AKTIVITETI 1 – “Klasa hulumtuese”: Hulumtim gazetaresk në mënyrë grupore

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 1 – “Klasa hulumtuese”: Hulumtim gazetaresk në mënyrë grupore

AKTIVITETI 2 – KUIZI

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 2 – KUIZI

AKTIVITETI 1 – SI VERIFIKOHEN BURIMET?

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 1 – SI VERIFIKOHEN BURIMET?

AKTIVITETI 3 – LOJË ROLESH NË NDËRTIMIN E LAJMIT

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 3 – LOJË ROLESH NË NDËRTIMIN E LAJMIT

AKTIVITETI 2 – PASQYRA E LAJMEVE në fillim të seancës

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 2 – PASQYRA E LAJMEVE në fillim të seancës

AKTIVITETI 1 – RE FJALËSH : Zbulo peizazhin mediatik

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 1 – RE FJALËSH : Zbulo peizazhin mediatik

KAPITULLI 18 – REALIZIMI I NJË PROJEKTI VIDEO

Fletë edukative

KAPITULLI 18 – REALIZIMI I NJË PROJEKTI VIDEO

KAPITULLI 17 – REALIZIMI I NJË REVISTE ONLINE PËR TË RINJTË

Fletë edukative

KAPITULLI 17 – REALIZIMI I NJË REVISTE ONLINE PËR TË RINJTË

KAPITULLI 16 – KRIJIMI I NJË PODCAST-i

Fletë edukative

KAPITULLI 16 – KRIJIMI I NJË PODCAST-i

KAPITULLI 15 – ANIMOJ NJË WORKSHOP INKUBIMI NË MEDIA

Fletë edukative

KAPITULLI 15 – ANIMOJ NJË WORKSHOP INKUBIMI NË MEDIA

KAPITULLI 7 – QASJA NË INFORMACION ME MENDIM KRITIK

Fletë edukative

KAPITULLI 7 – QASJA NË INFORMACION ME MENDIM KRITIK

KAPITULLI 6 – MEDIA DIGJITALE: RREZIQET DHE MUNDËSITË

Fletë edukative

KAPITULLI 6 – MEDIA DIGJITALE: RREZIQET DHE MUNDËSITË

KAPITULLI 5 – NGA MEDIA TRADICIONALE NË MEDIAT E REJA

Fletë edukative

KAPITULLI 5 – NGA MEDIA TRADICIONALE NË MEDIAT E REJA

KAPITULLI 2 – QËLLIMET PEDAGOGJIKE TË TRAJNIMIT

Fletë edukative

KAPITULLI 2 – QËLLIMET PEDAGOGJIKE TË TRAJNIMIT

KAPITULLI 14 – QYTETARIA DIGJITALE

Fletë edukative

KAPITULLI 14 – QYTETARIA DIGJITALE

KAPITULLI 13 – PËR NJË PËRDORIM QYTETAR TË MEDIAVE

Fletë edukative

KAPITULLI 13 – PËR NJË PËRDORIM QYTETAR TË MEDIAVE

KAPITULLI 12 – SENSIBILIZIMI KUNDËR URREJTJES ONLINE

Fletë edukative

KAPITULLI 12 – SENSIBILIZIMI KUNDËR URREJTJES ONLINE

KAPITULLI 11 – NARRATIVA NË IMAGJINAREN KOLEKTIVE TË BALLKANIT

Fletë edukative

KAPITULLI 11 – NARRATIVA NË IMAGJINAREN KOLEKTIVE TË BALLKANIT

KAPITULLI 10 – IMAZHI DHE RREZIQET E MANIPULIMIT TË TIJ

Fletë edukative

KAPITULLI 10 – IMAZHI DHE RREZIQET E MANIPULIMIT TË TIJ

KAPITULLI 9 – PARAQITJET NË EKRAN

Fletë edukative

KAPITULLI 9 – PARAQITJET NË EKRAN

KAPITULLI 8 – LUFTA KUNDËR LAJMEVE TË RREME

Fletë edukative

KAPITULLI 8 – LUFTA KUNDËR LAJMEVE TË RREME

KAPITULLI 4 – MEDIA DHE QYTETARIAA

Fletë edukative

KAPITULLI 4 – MEDIA DHE QYTETARIAA

KAPITULLI 3 – LAJMI DHE MEDIAT

Fletë edukative

KAPITULLI 3 – LAJMI DHE MEDIAT

KAPITULLI 1 – ÇFARË ËSHTË EDUKIMI MEDIATIK?

Fletë edukative

KAPITULLI 1 – ÇFARË ËSHTË EDUKIMI MEDIATIK?

FAKE NEWS & KONSPIRACIONIZËM

Fake news

FAKE NEWS & KONSPIRACIONIZËM

FAKE NEWS & POLITIKË

Fake news

FAKE NEWS & POLITIKË

FAKE NEWS & PROPAGANDË

Fake news

FAKE NEWS & PROPAGANDË

FAKE NEWS & PANDEMI

Fake news

FAKE NEWS & PANDEMI

FAKE NEWS & MJEDISI

Fake news

FAKE NEWS & MJEDISI

FAKE NEWS & HISTORI

Fake news

FAKE NEWS & HISTORI

FAKE NEWS & SHKENCË

Fake news

FAKE NEWS & SHKENCË

FAKE NEWS & MINORITETE

Fake news

FAKE NEWS & MINORITETE

FAKE NEWS & FACT CHECKING

Fake news

FAKE NEWS & FACT CHECKING

Burime Shtesë

Burimet në internet

Burime Shtesë

AKTIVITETI PRAKTIK 1 “Verifikoj besueshmërinë e një faqeje web-i lajmesh”

Bëhem gazetar praktikant

AKTIVITETI PRAKTIK 1 “Verifikoj besueshmërinë e një faqeje web-i lajmesh”

AKTIVITETI PRAKTIK 2 “E KRIJOJ FAKE NEWS-IN MË TË MIRË TË VITIT”

Bëhem gazetar praktikant

AKTIVITETI PRAKTIK 2 “E KRIJOJ FAKE NEWS-IN MË TË MIRË TË VITIT”

AKTIVITETI PRAKTIK 3 “SHKRUAJ ARTIKULLIN TIM”

Bëhem gazetar praktikant

AKTIVITETI PRAKTIK 3 “SHKRUAJ ARTIKULLIN TIM”

TESTONI NJOHURITË TUAJA MBI MEDIAN DHE INFORMACIONIN

Kuiz

TESTONI NJOHURITË TUAJA MBI MEDIAN DHE INFORMACIONIN

INFO APO INFOX  ?

Kuiz

INFO APO INFOX ?

1 – SI MUND TË PËRSHKRUHET PUNA E GAZETARIT?

Zbuloj mediat

1 – SI MUND TË PËRSHKRUHET PUNA E GAZETARIT?

2 – CILA ËSHTË HISTORIA E MEDIAS?

Zbuloj mediat

2 – CILA ËSHTË HISTORIA E MEDIAS?

3 – ÇFARË ËSHTË LIRIA E SHTYPIT?

Zbuloj mediat

3 – ÇFARË ËSHTË LIRIA E SHTYPIT?

4 – SI VERIFIKOHEN BURIMET ?

Zbuloj mediat

4 – SI VERIFIKOHEN BURIMET ?

5 – SI IDENTIFIKOHEN FAKE NEWS-ET?

Zbuloj mediat

5 – SI IDENTIFIKOHEN FAKE NEWS-ET?

6 – NË ÇFARË MËNYRE KUPTOHET NËSE NJË IMAZH ËSHTË I FALSIFIKUAR?

Zbuloj mediat

6 – NË ÇFARË MËNYRE KUPTOHET NËSE NJË IMAZH ËSHTË I FALSIFIKUAR?

7 – ÇFARË ËSHTË TEORIA KONSPIRATIVE?

Zbuloj mediat

7 – ÇFARË ËSHTË TEORIA KONSPIRATIVE?

8 – SI PËRHAPET GJUHA E URREJTJES NË MEDIA?

Zbuloj mediat

8 – SI PËRHAPET GJUHA E URREJTJES NË MEDIA?

9 – ÇFARË ËSHTË FACT-CHECKING-U?

Zbuloj mediat

9 – ÇFARË ËSHTË FACT-CHECKING-U?