Hapësira e të rinjve
TALMIL

Hapësira e të rinjve

Kjo hapësirë u dedikohet nxënësve dhe më gjerësisht rinisë së Ballkanit.

 

Ju ftojmë këtu në mënyrë autonome ose si plotësim i trajnimit tuaj në edukim mediatik, që t’i zhvilloni njohuritë mbi ndërtimin e informacionit dhe deshifrimin e tij në kontekstin ballkanik.

Në hapësirën e të rinjve, do të mundeni, për shembull, të zbuloni profesionin e gazetarit, të testoni aftësitë tuaja për të identifikuar lajmet e rreme apo edhe të filloni shkrimin e një artikulli. Ju propozohet, madje, një aventurë gazetareske interesante: të krijoni, vetëm apo me miqtë tuaj, një revistë web online për t’u bërë një gazetar i vërtetë !

ZBULOJ MEDIAT

 

 

Për t’i zbuluar mediat përmes përmbajtjes tematike. 
  
  

 

KUIZ DHE AKTIVITETE PRAKTIKE

 

 

Kuize të ndryshëm për të testuar njohuritë mbi mediat dhe shkathtësitë për t’i identifikuar fake news-et: Aktivitete praktike për të filluar punën në gazetari!

 

 

E KRIJOJ REVISTËN TIME WEB !

 

 

Përdorimi i aplikacionin Madmagz për të krijuar një revistë, nga A deri në ZH!  
  

 

BURIME SHTESË (ARGËTUESE) NË FORMË LOJE

 

 

Burime pedagogjike dhe përvoja imersive online për t’i testuar dhe përforcuar njohuritë tuaja