Biblioteka online
TALMIL

Biblioteka online

Në Bibliotekën online do t’i gjeni burimet pedagogjike dhe idetë inovative që ju ndihmojnë për të rritur njohuritë dhe aftësitë tuaja për të përgatitur, drejtuar dhe vlerësuar ‘workshop’-e EMI për të rinj.

Burime shtesë

 

 

Burime më të mira pedagogjike shtesë, në gjuhën angleze dhe në gjuhët vendase

Praktikat e mira

 

 

Shembuj konkretë të projekteve të fundit veçanërisht inovative dhe efektive të EMI