MODULI 2 - DESHIFRIMI I LAJMIT

SEANCA 4 – TË DESHIFROHEN MEDIAT E NDRYSHME

Vlerësim

SEANCA 4 – TË DEKODOHEN MEDIAT E NDRYSHME

AFTËSITË QË DUHEN FITUAR

 

 • Jam në gjendje të identifikoj formate të ndryshme të informacionit

 • Kuptoj se çfarë vendi zë imazhi në përhapjen e infox-ave

 • Mund të përkufizoj një mit

 



PYETËSORI PËR VLERËSIMIN E PJESËMARRËSVE

 

P1 : Cila kompani e ka blerë YouTube-in në vitin 2006?

 • A : Microsoft
 • B : Coca-Cola
 • C : Ebay
 • D : Google

 

P2 : Cila teknikë nuk është manipulim me fotografinë/videon?

 • A : falsifikimi ose fotomontazhi
 • B : dëshmia e rreme
 • C : dekontekstualizimi
 • D : “Deepfake

 

P3 : Çfarë përmbajtje mund të gjeni zakonisht në Youtube?

 • A : informata të verifikuara nga gazetarët
 • B : video argëtuese
 • C : filma autorësh
 • D : kanale televizive live

 

P4 : Sa orë në ditë kalon mesatarisht një individ para ekraneve (në botë)?

 • A : 1 orë 38 minuta
 • B : 3 orë 26 minuta
 • C : 6 orë 42 minuta
 • D : 9 orë 14 minuta

 

P5 : Kinemaja mund të konsiderohet si

 • A : një media e kompletuar
 • B : një mjet për shprehje artistike
 • C : një rrjet social
 • D : një kanal i informimit publik

 

P6 : Për çfarë arsyeje përdoret imazhi edhe në infox-at?

 • A : është i lehtë për t’u shpërndarë
 • B : prej fuqisë së tij simbolike
 • C : është e vetmja mënyrë për të prodhuar lajme të rreme
 • D : manipulohet lehtë

 

P7 : Çfarë është miti?

 • A : një thashetheme që qarkullon për një kohë të gjatë
 • B : një fakt historik i besueshëm dhe i verifikuar
 • C : një konstruksion imagjinar që ka një funksion politik/shoqëror
 • D : një lloj ligjërimi shkencor dhe racional

 

 

PËRGJIGJET E PYETËSORIT

 

 • P1 : D
 • P2 : B
 • P3 : B D
 • P4 : B
 • P5 : C
 • P6 : A B D
 • P7 : C