TALMIL

Fletë provë

Titulli 1

Serbia është një republikë parlamentare, me qeverinë të ndarë në degë legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore. Serbia kishte një nga kushtetutat e para moderne në Evropë, Kushtetutën e vitit 1835 (e njohur si Kushtetuta e Sretenje), e cila në atë kohë konsiderohej midis kushtetutave më përparimtare dhe më liberale në Evropë. Që atëherë ajo ka miratuar 10 kushtetuta të ndryshme. Kushtetuta aktuale u miratua në vitin 2006, pas referendumit të pavarësisë së Malit të Zi, i cili si pasojë rinovoi vetë pavarësinë e Serbisë. Gjykata Kushtetuese vendos për çështjet në lidhje me Kushtetutën.

Titulli 2

Serbia është një republikë parlamentare, me qeverinë të ndarë në degë legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore. Serbia kishte një nga kushtetutat e para moderne në Evropë, Kushtetutën e vitit 1835 (e njohur si Kushtetuta e Sretenje), e cila në atë kohë konsiderohej midis kushtetutave më përparimtare dhe më liberale në Evropë. Që atëherë ajo ka miratuar 10 kushtetuta të ndryshme. Kushtetuta aktuale u miratua në vitin 2006, pas referendumit të pavarësisë së Malit të Zi, i cili si pasojë rinovoi vetë pavarësinë e Serbisë. Gjykata Kushtetuese vendos për çështjet në lidhje me Kushtetutën.

Titulli 3

Serbia është një republikë parlamentare, me qeverinë të ndarë në degë legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore. Serbia kishte një nga kushtetutat e para moderne në Evropë, Kushtetutën e vitit 1835 (e njohur si Kushtetuta e Sretenje), e cila në atë kohë konsiderohej midis kushtetutave më përparimtare dhe më liberale në Evropë. Që atëherë ajo ka miratuar 10 kushtetuta të ndryshme. Kushtetuta aktuale u miratua në vitin 2006, pas referendumit të pavarësisë së Malit të Zi, i cili si pasojë rinovoi vetë pavarësinë e Serbisë. Gjykata Kushtetuese vendos për çështjet në lidhje me Kushtetutën.