MODULI 3 - FUQIA E MEDIAVE

SEANCA 5 – QYTETARIA ONLINE

Vlerësim

SEANCA 5 – QYTETARIA ONLINE

AFTËSITË QË DUHEN FITUAR

 

 • Jam në gjendje të përcaktoj se çfarë është një teori konspirative
 • Jam në gjendje të identifikoj një media qytetare
 • Njoh mënyrat për të luftuar kundër konspiracionizmit
PYETËSORI PËR VLERËSIMIN E PJESËMARRËSVE

 

P1 : Çfarë e dallon një media qytetare nga një media tradicionale?

 • A : temat e trajtuara
 • B : prania e gazetarëve profesionistë
 • C : mjetet e shpërndarjes së informacionit
 • D : përdorimi i humorit

 

P2 : Cili nga propozimet në vijim nuk i përkufizon teoritë e konspiracionit?

 • A : tregim që vë në skenë grupe njerëzish që veprojnë në hije
 • B : ligjërim teorik që duket koherent dhe "logjik"
 • C : qasje historike dhe shkencore e bazuar në lajme të verifikuara
 • D : grup i strukturuar hipotezash dhe argumentesh të manipuluara

 

P3 : Gjuha e urrejtjes mund të rritet nga:

 • A : lajmet e rreme
 • B : paragjykimet dhe stereotipet
 • C : edukimi
 • D : frika dhe refuzimi i tjetrit

 

P4 : Në cilat forma mund të ekzistojnë mediat qytetare?

 • A : kanalet televizive
 • B : blogjet
 • C : gazetat
 • D : grupet Facebook/Twitter

 

P5 : Cilat janë pasojat e teorive të konspiracionit?

 • A : gjenerojnë gjuhë të urrejtjes
 • B : na mbyllin në një logjikë mosbesimi dhe besimi të rremë
 • C : u bashkohemi teorive të padëshmuara
 • D : e vënë në pah të vërtetën

 

P6 : Si të luftohet në mënyrë efektive konspiracionizmi?

 • A : duke e kontrolluar dhe duke e kufizuar përmbajtjen e urrejtjes dhe informacionin e rremë
 • B : duke i ndaluar rrjetet sociale
 • C : duke u tallur me konspiracionistët
 • D : duke zhvilluar mendjen kritike të qytetarëve

 

P7: Çfarë është qytetaria digjitale?

 • A : t’i përkasësh një hapësire virtuale
 • B : mënyra sesi përdoruesit e internetit sillen dhe ndërveprojnë në internet
 • C : të tregosh sjellje dashamirëse dhe t’i respektosh praktikat më të mira në internet
 • D : një letërnjoftim online

 

 

PËRGJIGJET E PYETËSORIT

 

 • P1 : A B C
 • P2 : C
 • P3 : A B D
 • P4 : B D
 • P5 : A B C
 • P6 : A D
 • P7 : B C