MODUL 3 - GRAĐANSKA MOĆ MEDIJA

SESIJA 5 – GRAĐANSKE VREDNOSTI NA INTERNETU

Procena

SESIJA 5 – INTERNET GRAĐANSTVO

POTREBNE VEŠTINE

 

 • Mogu da definišem teoriju zavere
 • Mogu da prepoznam građanski medij
 • Znam kako se treba boriti protiv konspiracionizma

 

 

EVALUACIONI UPITNIK ZA POLAZNIKE

 

P1: U čemu je razlika između građanskog i tradicionalnog medija?

 • A: u temama kojima se bave
 • B: u prisustvu profesionalnih novinara
 • C: u načinima širenja informacija
 • D: u upotrebi humora

 

P2: Koja se od ovih definicija ne odnosi na teoriju zavere?

 • A: priča koja prikazuje grupe ljudi koje deluju iz senke
 • B: teorijski diskurs koji deluje skladno i „logično“
 • C: istorijski i naučni pristup zasnovan na proverenim informacijama
 • D: strukturisana mešavina pretpostavki i manipulisane argumentacije

 

P3: Govor mržnje može biti podstaknut:

 • A: netačnim informacijama
 • B: predrasudama i stereotipima
 • C: obrazovanjem
 • D: strahom i odbacivanjem drugoga

 

P4: U kojem obliku postoje građanski mediji ?

 • A: TV kanali
 • B: blogovi
 • C: novine
 • D: grupe na Facebook-u/Twitter-u

 

P5: Koje su posledice teorija zavere?

 • A: iz njih se rađa govor mržnje
 • B: zatvaraju ljude u logiku nepoverenja i lažnih ubeđenja
 • C: privlače pristalice nedokazanih teorija
 • D: razotkrivaju istinu

 

P6: Kako se efikasno boriti protiv teorija zavere?

 • A: regulacijom i ograničavanjem sadržaja sa mržnjom i lažnim vestima
 • B: zabranom društvenih mreža
 • C: ruganjem pristalicama teorija zavere
 • D: razvijanjem kritičkog duha građana

 

P7: Šta je digitalno građanstvo?

 • A: pripadnost nekoj virtuelnoj državi
 • B: način ponašanja i interakcije korisnika interneta
 • C: dokazivanje blagonaklonost i poštovanje dobrih praksi na internetu
 • D: onlajn lična karta

 

 

REŠENJA ZA UPITNIK

 

 • P1: A B C
 • P2: C
 • P3: A B D
 • P4: B D
 • P5: A B C
 • P6: A D
 • P7: B C