Nastavna platforma
TALMIL

Nastavna platforma

PEDAGOŠKA PLATFORMA

Značajan broj mladih građanki i građana zapadnog Balkana ne pokazuje interesovanje za štampu ili društvenu debatu, ali zato lako postaju žrtve lažnih vesti koje masovno kruže društvenim mrežama. U cilju većeg interesovanja za medije i informisanje, platforma TALMIL stavlja na raspolaganje pedagoške resurse za nastavu i učenje medijske i informacione pismenosti (MIP) na jezicima regiona. Ona omogućava srednjoškolcima da se informišu i edukuju na tu temu, a nastavnicima nudi praktične alate za vođenje radionica sa mladima. 

 

Putem rubrike Prostor za predavače, predavači mogu steći ili obogatiti znanja o MIP namenjenoj uzrastu od 15 do 19 godina i pristupiti vežbama koje se mogu raditi direktno sa mladima. Rubrika Dodatni resursi upućuje na postojeće nastavne izvore kojima se mogu dopuniti oni koje smo mi napravili. Rubrika Prostor za mlade se obraća direktno publici uzrasta od 15 do 19 godina sa ciljem da ih bliže upozna sa medijima, proveri njihovo znanje i omogući im da rade praktične vežbe.

 

Iako metode za MIP obuku već postoje u regionu, platforma TALMIL je usvojila regionalni pristup u cilju da predavačima predloži onlajn nastavne sadržaje po principu „ključ u ruke“ ili „a la kart“, na jezicima regiona, prilagodljive kontekstima različitih zemalja i potrebama predavača.

 

 

Predavačima se nudi mogućnost učešća u obuci za predavače koja ih upoznaje sa alatima platforme, pomaže u osmišljavanju radionica i razmeni dobrih praksi. Predavači će moći da primene alate sa platforme na radionicama za tumačenje i prepoznavanje dezinformacija i lažnih vesti za mlade uzrasta od 15 do 19 godina tokom 2021. godine.

 

Platforma TALMIL je deo ciljeva projekta „Expressions Balkaniques“ : razvijanje kritičkog mišljenja o medijima i informisanju kod mladih iz regiona.

O NAMA

Platforma TALMIL je deo projekta Expressions Balkaniques, koji finansira francusko Ministarstvo Evrope i spoljnih poslova (MEAE). Projekat sprovode CFI i Francuska agencija za razvoj medija u saradnji sa službama za saradnju i kulturnu delatnost ambasada francuske u šest država obuhvaćenih projektom. 

 

Kao operater francuskog Ministarstva Evrope i spoljnih poslova i filijala grupe „France Médias Monde“, CFI se zalaže za razvoj medija u Africi, arapskom svetu i Aziji. Agencija pomaže medijima i akterima građanskog društva koji se zalažu za pluralističko i demokratsko informisanje i održivi razvoj.

 

SARADNICI CFI U IZRADI PLATFORME TALMIL 
U skladu sa ciljevima projekta „Expressions Balkaniques“ da podrži glas mladih sa Balkana, CFI je na kreiranju pedagoške platforme sarađivao sa dve organizacije. To su „Mouvement Up“, usmeren na pozitivno novinarstvo i građanstvo i „Courrier des Balkans“ zbog jedinstvene frankofone ekspertize kada je u pitanju region.

KONTAKT

Za više informacija o pedagoškim sadržajima TALMIL, ili projektu „Expressions Balkaniques“, pišite nam na marie.bouilly@cfi.fr ili miriam.angoni@cfi.fr