Dobre praske
TALMIL

Dobre praske

Predavači sa Balkana koje zanima medijska pismenost mogu da slede konkretne primere iz nedavnih MIP projekata koji su posebno inovativni i efikasni.

U Tom pogledu, kako bismo pokrenuli entuzijazam i ambiciju korisnika platforme TALMIL, predlažemo primere izuzetno uspešnih projekata medijske pismenosti u regionu i svetu.

Istočna Evropa: pokrenuti medijsku pismenost uz pomoć društvenih mreža

Projekat BTMSET („Building Trust in Media in South East Europe and Turkey“), kojim rukovodi UNESKO u Istočnoj Evropi, teži da ojača sposobnost mladih iz regije da tumače informaciju naspram sve brojnijih lažnih vesti. Radi se tačnije o nameri da se razvije kritički duh kod mlade generacije putem inovativne obrazovne digitalne platforme: MIL CLICKS.

Ova ludička i kolaborativna platforma ima za cilj da poduči mlade korišćenju društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter) kao nastavnih alatki putem kojih će usvojiti nove veštine o pristupu i tumačenju informacije.

Finska: novinska agencija za promociju pozitivne vizije mladih

Informacioni centar „Glas mladih“ gradskog sekretarijata za mlade Helsinkija, u Finskoj, deluje kao novinska agencija. Ova pionirska agencija koju vode mladi dostavlja reportaže i članke različitim domaćim medijima namenjenim široj javnosti. Uređivačka politika „Glasa mladih“ nastoji pre svega da promoviše pozitivnu sliku mladih u štampi. Takođe ima za cilj da da prostor idejama mladih o važnim društvenim pitanjima i priliku novoj generaciji da u punoj meri doprinese demokratskoj debati.

Ovaj inovativni projekat medijske pismenosti se pokazao veoma uspešnim. Agencija „Glas mladih“ je 2009. objavila svoje članke u najvećem finskom listu, “Helsingin Sanomat”. Takođe je objavila predizborne ankete i alatke za poređenje kandidata u predizbornom periodu na IRC-Galleria, najpopularnijoj onlajn zajednici među mladim Fincima.

Francuska: uključiti mlade u obuku vršnjaka

Mreža biblioteka francuskog grada Tuluza je 2019. odabrala i obučila 10 mladih volontera alternativne civilne službe, uzrasta od 18 do 23 godine. Nakon što su obučeni da predaju MIP, ovi mladi su održali obuke u 7 biblioteka, uglavnom u siromašnijim četvrtima. Za adolescente koji koriste ove biblioteke organizovali su niz originalnih i ludičkih radionica: „manipulisati novinama“, „pronaći uslove korišćenja na društvenim mrežama“, „kafe lažnih vesti“, „prvi koraci na radiju“, itd.

Matild Espil, na čelu ovog nastavnog projekta, osvrnula se na ovo iskustvo: „Uspeh ovog projekta sastoji se u obučavanju volontera alternativne civilne službe, istinskih ambasadora medijske pismenosti, ali i u odnosu poverenja koji su oni izgradili sa korisnicima biblioteka. Ovaj eksperiment je potvrdio da je uključivanje mladih u upućivanje njihovih vršnjaka u medijska pitanja veoma važno.“