Homepage
TALMIL

Pedagoška platforma za nastavu i učenje medijske i informacione pismenosti  na zapadnom Balkanu

 

Prezentacija projekta

Plateforma TALMIL stavlja na raspolaganje pedagoške sadržaje na jezicima koji se govore u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, za nastavu i učenje medijske i informacione pismenosti (MIP) za srednjoškolski uzrast.

 

Mladi od 15 do 19 godina mogu da se informišu i obuče o ovoj temi, dok predavači mogu da pronađu korisne alate za vođenje radionica.

Ja sam predavač

 

Pristupite pedagoškim sadržajima
za pripremu radionice medijske pismenosti
za mlade od 15 do 19 godina.

Želim da saznam o MIP *

 

Upoznajte se sa medijima i informisanjem,
kroz info dokumente,
kviz i praktične vežbe

* MIP = medijske i informacione pismenosti