Homepage
TALMIL

Педагошка платформа за предавање и учење Медиумска и информациска писменост во Западен Балкан

 

Преглед на проектот

Платформата ТАЛМИЛ обезбедува педагошки ресурси, на јазици кои главно се зборуваат во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија, Црна Гора и Србија, со цел да се предава и учи медиумска и информациска писменост (МИП) за публика на средношколска возраст.

 

Младите луѓе на возраст од 15 до 19 години можат на тој начин да се информираат и да се обучуваат на оваа тема, додека обучувачите можат да најдат практични алатки за анимирање на работилниците.

Јас сум обучувач

Пристапете до педагошките ресурси
за да подготвите работилница за медиумска писменост
за публика на возраст од 15-19 години

Сакам да дознам повеќе за МИП *

Дознајте за медиумите и информациите,
благодарение на информативните листови,
Квизови и практични активности

* МИП = медиумска и информациска писменост