SHQIPËRIA
TALMIL

SHQIPËRIA

 • RSF Indeksi Botëror i Lirisë së Shtypit 2021 (pozicioni)

  83nga 180

 • RSF Indeksi i Lirisë Botërore të Shtypit 2021 (rezultati)

  30.59

 • Njohuritë mediatike (renditja në Evropë)

  33nga 35

 • Njohuri mediatike (pika)

  22nga 100

 • Barometër i gjallë IREX (rezultati)

  22nga 40

Peizazhi mediatik

Profesionistët e medias në Shqipëri kanë luftuar prej vitesh kundër kornizave ligjore që do të forconin më tej censurën, auto-censurën dhe ngritjen e padive kundër gazetarëve. Në qershor t; vitit 2020, Komisioni i Venecias lëshoi ​​një opinion mbi ndryshimet në ligjin për mediat, të cilat nuk i arrijnë; standardet ndërkombëtare dhe parimet e lirisë së medias dhe ngrenë shqetësime për rritjen e censurës dhe auto-censurës (1). Shërbimi Publik i Shqipërisë (RTSH) shpesh kritikohet për ndikimin politik, por përparon teknikisht, pjesërisht me ndihmën e donatorëve të huaj. Përmbajtja në mediat kryesore pasqyron në mënyrë të pashmangshme ndarjen ekzistuese politike dhe polarizimin dhe copëzimin gjithnjë e më ekstrem të shoqërisë shqiptare (2), dhe një numër në rritje i dezinformatave është i dukshëm. Media e krijuar kohët e fundit si Exit, BIRN, Lapsi.al, Citizens Channel dhe portali Faktoje po merren me këtë problem. Gazetaria hulumtuese, që synon hetimin e korrupsionit dhe krimit, është kryesisht e pranishme në mediat onllajn. Ndikimet e huaja në përmbajtjen mediatike nuk janë shumë të forta: megjithëse proksi portalet e lajmeve angazhohen në propagandën e vendeve si Turqia, Irani dhe Kina, një përpjekje flagrante dhe e koordinuar në këtë drejtim nuk është shumë e dukshme. (3)

Gazetarët

Pozicioni i gazetarëve në Shqipëri është jashtëzakonisht i pafavorshëm, pasi ata janë të ekspozuar ndaj kërcënimeve dhe sulmeve nga njëra anë, dhe padive të shpeshta të ngritura nga zyrtarë shtetërorë dhe biznesmenë pro-qeveritarë nga ana tjetër. Freedom House thekson se reporterët kanë pak siguri në punë dhe mbeten subjekt i padive, kërcënimeve dhe sulmeve të herëpashershme fizike nga ata që përballen me shqyrtimin e mediave (4). Kohët e fundit, qendra të ndryshme të pushtetit kanë përdorur Padi Strategjike Kundër Pjesëmarrjes Publike (SLAPP), siç është përjetuar nga BIRN Shqipëria (3).


Publiku dhe njohuritë mediatike

Me përjashtim të iniciativave të sektorit joqeveritar, nuk ka ende plane për përfshirjen e edukimit mediatik në sistemin arsimor. Hulumtimi i kryer nga IPSOS tregon mbizotërimin e televizionit si burimi kryesor i informacionit në baza ditore, si dhe burimi më i besueshëm i informacionit, veçanërisht për grupmoshat mbi 45 vjeç. Përqindja e njerëzve që priren t’i besojnë medias ishte vetëm pak më e lartë se ata që nuk i besojnë (6).


Burime :

(1) Komisioni i BE-së, (2) SEENPM, (3) IREX, (4) Freedom House, (5) OSI, (6) IPSOS

Media


Media kombëtare

Media kombëtare

Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore

Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësie është një organizatë jopolitike, e pavarur, jofitimprurëse e drejtuar nga profesionistë të rinj me qendër në Tiranë, Shqipëri. Ajo i kushtohet gazetarisë hulumtuese dhe të dhënave, dhe promovimit të gazetarisë etike përmes mjeteve të ndryshme. Që nga viti 2018, Qendra filloi një partneritet me Zërin e Amerikës për prodhimin e tregimeve investigative.

Shkoni në sit

Kanali i Qytetarëve

Kanali i Qytetarëve është një media që synon të promovojë zhvillimin e gazetarisë qytetare në Shqipëri dhe të fuqizojë zërat e përgjegjshëm, në përputhje me vlerat e një shoqërie gjithëpërfshirëse dhe tolerante, në lidhje me të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.

Shkoni në sit

Monitor

Monitor është një revistë javore ekonomike e pranishme në Shqipëri që nga viti 2000. Monitor ofron analiza dhe informacione të gjera në fushën e biznesit, bankave dhe financave, bazuar në burime të verifikuara mirë dhe të paanshme. Artikujt e saj janë gjithashtu të disponueshëm në gjuhën angleze, duke u ofruar bizneseve të huaja dhe qytetarëve mundësinë për t’u informuar në lidhje me tregun ekonomik shqiptar.

Shkoni në sit
Media rajonale

Media rajonale

Agence France Presse (AFP)

Që nga viti 2017, AFP ka zhvilluar një shërbim të kontrollimit të fakteve, që shqyrton lajmet e transmetuara në media dhe rrjetet sociale. Në Ballkanin Perëndimor, AFP në moment kontrollon lajmet në Serbi, Mal të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinë, si dhe në Facebook dhe media të tjera sociale. Në vitin 2021, agjencia e shtypit nisi një fushatë publike mbare botërorë mbi edukimin mediatik dhe mjetet bazë të kontrollit të fakteve.

Shkoni në sit