BOSNJA DHE HERCEGOVINA
TALMIL

BOSNJA DHE HERCEGOVINA

 • RSF Indeksi Botëror i Lirisë së Shtypit 2021 (pozicioni)

  58nga 180

 • RSF Indeksi i Lirisë Botërore të Shtypit 2021 (rezultati)

  28.34

 • Njohuritë mediatike (renditja në Evropë)

  34nga 35

 • Njohuri mediatike (pika)

  19nga 100

 • Barometër i gjallë IREX (rezultati)

  18nga 40

Peizazhi mediatik

Sistemi mediatik i Bosnjës dhe Hercegovinës është shumë kompleks, që është në një marrëdhënie të fortë shkak-pasojë me sistemin e komplikuar shtetëror. Ndryshe nga vendet e tjera në Ballkanin Perëndimor, Bosnja dhe Hercegovina ka tre shërbime publike: dy subjekte transmetuese – RTFBIH (Radio Televizioni i Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës), RTRS (Televizioni i Republika Sërpskës) dhe një transmetues i nivelit shtetëror – BHRT (Radio Televizioni Boshnjak-Hercegovas). Transmetuesit e njësive kanë borxhe të konsiderueshme të papaguara ndaj transmetuesit të nivelit shtetëror (1), funksionimi i të cilit është jashtëzakonisht i rrezikuar. Agjencitë e huaja të lajmeve dhe filialet e mediave ndërkombëtare janë një mjet përmes të cilit qeveritë dhe financuesit e huaj mund të arrijnë dhe ndikojnë në opinionin publik në BdheH (2). Në të njëjtën kohë, ka një ndikim të madh të mediave nga e njëjta zonë e të folurit, kryesisht mediat tabloide serbe (3). Pjesa më e shëndetshme e sektorit të medias janë mediat online që merren me gazetari hulumtuese dhe analitike (BIRN BIH, CIN, Istinomjer, Raskrikavanje), pasi ato janë më pak të ekspozuara ndaj presioneve të klientelizmit dhe ndarjeve etno-kombëtare.

Gazetarët

Duke gjykuar nga raportet e Freedom House dhe Reporterëve pa Kufij, pozita e gazetarëve në Bosnjë dhe Hercegovinë është jashtëzakonisht e pafavorshme: gazetarët përballen me presion politik, si dhe me ngacmime, kërcënime dhe sulme (4). Ata sulmohen për origjinën e tyre etnike, si dhe atë që shkruajnë dhe paditë për shpifje nga politikanët shpesh shërbejnë për të frikësuar gazetarët dhe për t’i penguar ata të ndjekin punën e tyre (5). Sipas Shoqatës së Gazetarëve të BdheH, çdo vit regjistrohen rreth njëzet raste të sulmeve dhe kërcënimeve (6).


Publiku dhe njohuritë mediatike

Sipas raportit të Institutit të Shoqërisë së Hapur (Sofje), Bosnja dhe Hercegovina renditet e 34-ta nga 35 vende evropiane në nivelin e edukimit mediatik. (7) Rezultatet e sondazhit të opinionit të kryer nga Ipsos (8) tregojnë një polarizim të mprehtë të publikut të BdheH në lidhje me besimin e tyre në media – gjysma e të anketuarve, në total, pohojnë se nuk i besojnë mediave, ndërsa po aq pohojnë se i besojnë mediave. Disa të anketuar renditën si më të besueshme organizatat të mediave që studimet e mëparshme i veçuan si shembuj të modeleve të propagandës dhe dezinformimit.


Burime :

(1) Komisioni i BE-së, (2) IREX, (3) Raskrinkavanje, (4) Freedom House, (5) RSF, (6) BH gazetarë, (7) OSI, (8) IPSOS

Media


Media kombëtare

Media kombëtare

Istinomjer

Përshkrimi: Istinomjer është një nismë që fokusohet në promovimin e përgjegjësisë së partive politike, si dhe zyrtarëve publikë. Istinomjer vlerëson deklaratat e zyrtarëve në lidhje me qëndrueshmërinë, vërtetësinë dhe përmbushjen e premtimeve që ata bëjnë në paraqitjet e tyre publike.

Shkoni në sit

Raskrinkavanje

Raskrinkavanje është një faqe interneti që kontrollon faktet, e bazuar në verifikimin objektiv, të pavarur dhe të plotë të informacionit të medias. Ajo monitoron lajmet nga Bosnja dhe Hercegovina dhe rajoni i BP-së, dhe, bazuar në metodologjinë e saj, kontrollon dhe vlerëson ata, besueshmëria e të cilëve duket e dyshimtë. Raskrinkavanje është një anëtar i verifikuar i Rrjetit Ndërkombëtar të Kontrollit të Fakteve (IFCN).

Shkoni në sit
Media rajonale

Media rajonale

Agence France Presse (AFP)

Që nga viti 2017, AFP ka zhvilluar një shërbim të kontrollimit të fakteve, që shqyrton lajmet e transmetuara në media dhe rrjetet sociale. Në Ballkanin Perëndimor, AFP në moment kontrollon lajmet në Serbi, Mal të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinë, si dhe në Facebook dhe media të tjera sociale. Në vitin 2021, agjencia e shtypit nisi një fushatë publike mbare botërorë mbi edukimin mediatik dhe mjetet bazë të kontrollit të fakteve.

Shkoni në sit