MODUL 1 - SVET MEDIJA

SESIJA 2 – NOVI MEDIJI

Procena

SESIJA 2 – NOVI MEDIJI

POTREBNE VEŠTINE

 

 • Mogu da razlikujem tradicionalne od novih medija
 • Razumem kako društveni mediji menjaju medijsku scenu
 • Shvatam rizike i mogućnosti „građanskog novinarstva“ i upotrebe interneta kod mladih
 • Svestan/svesna sam uticaja algoritama na internet surfovanje
 • Razumem kako funkcionišu „filter mehuri“ i znam kako im se suprotstavim

 

 

EVALUACIONI UPITNIK ZA POLAZNIKE

 

P1: U tradicionalne medije spadaju:

 • A: Facebook, Instagram, TikTok
 • B: Televizija
 • C: Twitter
 • D: Radio

 

P2: Društvene mreže se razlikuju od tradicionalnih medija po:

 • A: Logici saradnje koja ih određuje
 • B: Ozbiljnosti i profesionalizmu svojih korisnika
 • C: Interaktivnom funkcionisanju
 • D: Sposobnosti da podele kvalitetnu informaciju sa najvećim brojem ljudi

 

P3: Pojam „građansko novinarstvo“ se odnosi na:

 • A: Praksu koja svakog korisnika društvenih medija čini potencijalnim kreatorom informacije
 • B: Odgovornost koju pokazuju korisnici društvenih mreža u svim okolnostima
 • C: Važnost obuke novinara o pojmu slobode izražavanja i štampe
 • D: Novinarsku obuku koju dobija svaki korisnik društvenih mreža

 

P4: Internet giganti koriste algoritme:

 • A: da svakom korisniku ponude najbolje prilagođene sadržaje
 • B: da obračunaju broj klikova, lajkova i kupovina korisnika
 • C: da provere informacije koje kruže društvenim mrežama
 • D: da sa komercijalnim ciljem utiču na ponašanje korisnika

 

P5: Kada se korisnik nađe u filter mehuru, to znači:

 • A: da ima pristup velikom broju filtera za poboljšanje svojih slika i video snimaka
 • B: da konsultuje samo vebsajtove sa lažnim vestima
 • C: da ima pristup samo jednoj vrsti informacija zbog algoritama koje primenjuju internet giganti
 • D: da provodi previše vremena na internetu

 

P6: Prvobitno obećanje interneta je bilo:

 • A: da ponudi korisnicima pristup personalizovanim sadržajima
 • B: da podstakne emancipaciju i slobodu korisnika
 • C: da korisnicima učini dostupnim nove proizvode preko reklama
 • D: da izoluje korisnike i testira njihovo kritičko mišljenje

 

 

REŠENJA ZA UPITNIK

 

 • P1: B, D
 • P2: A, C
 • P3: D
 • P4: A
 • P5: C
 • P6: B