MODUL 2 - TUMAČENJE INFORMACIJE

SESIJA 4 – TUMAČENJE RAZLIČITIH MEDIJA

Praktične aktivnosti

VEŽBA 1 – Analiza slika i/ili fotomontaža

Trajanje : 0.5 sati

PREZENTACIJA VEŽBE

 

Ova vežba omogućava učesnicima da se stave u položaj novinara koji proverava činjenice („fact-checker“) kako bi proverili istinitost informacije, posebno slike (ili video snimka). Cilj vežbe je da pokaže kako se može manipulisati slikom, kako se ona izvlačenjem iz konteksta ili pogrešno tumači na internetu, a posebno na društvenim mrežama. Učesnici će tumačiti fotomontažu ili manipulaciju određenom slikom (na primer izvlačenjem iz konteksta) u cilju dezinformisanja internet korisnika.

 

Varijacije:

 

 • Ova vežba se može raditi u grupama ili individualno
 • Vežba će biti dinamičnija ako se određene slike daju na proveru raziličitim grupama/učesnicima, a vežba se predstavi kao takmičenje za najbolju proveru.

 

 

TOK VEŽBE

 

 1. Odabir slika: Predavači treba da pripreme vežbu unapred tako što će pronaći aktuelne fotografije ili video snimke koji su nedavno bili predmet manipulacija.
 2. Priprema sale: za ovu vežbu učesnici moraju imati pristup računarima i internetu.
 3. Pregled fotografije: Predavači treba da smeste grupe učesnika pred računare. Vežba se može raditi na dva načina, tako što će se slika direktno podvrgnuti proveri na USB memoriji ili računaru, uz objašnjenje da joj treba otkriti poreklo; ili deljenjem lažne informacije u celosti, odnosno članka ili objave na društvenim mrežama.
 4. Provera izvora: Proveravanje izvora slike/fotografije se može obaviti preko alata Google Images tako što će se slika postaviti u polje za pretraživanje Google Images. Vebsajtovi https://tineye.com/ ili Google Images (https://www.google.com/imghp?hl=FR) omogućavaju pretragu na osnovu fotografije. Ovi pretraživači nalaze na vebu slike slične sadržine i često pronalaze poreklo slike.
 5. Kolektivna debata: Kolektivna prezentacija daje mogućnost reagovanja na dobijene rezultate. To je trenutak za podsećanje da je postupak provere brz, jednostavan i koristan za zaštitu od manipulacija.

 

 

PRILAGOĐAVANJE VEŽBE ZA ONLAJN PRIMENU

 

 1. Predavači treba da pripreme vežbu unapred: da pronađu fotografije i video snimke koji su nedavno bili predmet manipulacija ili lažiranja i da ih mladima pošalju mejlom;
 2. Predavač pravi link na ZOOM-u (ili na drugoj platformi) i šalje ga mladima;
 3. Na video sastanku sa predavačem, mladi mogu ponovo pogledati fotomontažu ili lažirani video.
 4. Predavač deli mlade u grupe. Svaka grupa se sastaje prema sistemu odvojenih soba koje dostupnom na većini platformi za konferencije na daljinu (npr. ZOOM). Ove grupe će voditi istraživanje na internetu.
 5. Kada pronađu izvor fotografije, grupe se vraćaju na plenarni sastanak i daju odgovor opisujući postupak traženja i ciljeve autora manipulacije.

Balkanski kontekst

Računar, foto papir, projektor, beli ekran ili tabla