MODUL 2 - TUMAČENJE INFORMACIJE

SESIJA 3 – INFORMACIJA I DEZINFORMACIJA

Praktične aktivnosti

VEŽBA 2 – Napravi svoju lažnu vest

Trajanje : 1 sati
Oprema :

Računar ili pametni telefon, pristup internetu, projektor

PREZENTACIJA VEŽBE

 

Cilj ove vežbe je pokazati učesnicima koliko su manipulisanje informacijom i stvaranje lažnih informacija jednostavni i dostupni svima, ali i podstaći ih da budu oprezniji kada konsultuju ili otkrivaju informacije na društvenim mrežama.

 

Stavljajući se u položaj osobe koja proizvodi lažne vesti ili teoretičara zavere, mogu da razumeju alatke i postupke koji se koriste i da lako uoče ovu vrstu sadržaja u svakodnevnoj upotrebi.

 

Lažne vesti se razlikuju po prirodi i predmetu. Tako se može raditi o komercijalnoj lažnoj vesti, vesti koja zagovara teoriju zavere, naučnoj, političkoj vizuelnoj lažnoj vesti ili običnom članku.

 

TOK VEŽBE

 

1. Priprema sale: Podeliti učesnike u grupe i dodeliti im računare.

 

2. Proizvodnja:

 

1. Tokom ove faze, učesnici biraju teme o kojima žele da proizvedu lažnu vest (nauka, politika, itd.). Predavač takođe može da predloži opštu tematiku ili određenu temu mladima;

 

2. Kada odaberu teme, mladi treba da prikupe informacije i argumente kako bi mogli da manipulišu informacijom. Mogu na primer da pronađu članke na temu koju su odabrali i da iz njih izvuku rečenice iz konteksta, da ih izvrnu, itd.; mogu da koriste i softvere za obradu fotografija (npr. Photoshop) ili da se posluže fotomontažama koje su našli na internetu.

 

3. Kao inspiracija za proizvodnju lažnih vesti, mogu da iskoriste tipičnu šemu lažne vesti:

 

4. Izlaganje i rangiranje: Jedna po jedna, grupe predstavljaju svoju/e lažnu/e vest/i. Ostali učesnici komentarišu.

  1. Predavač beleži zapažanja mladih na tabli. Na kraju ovog dela, mladi treba kroz beleške predavača da uoče odlike lažnih vesti koje se ponavljaju. Imaće zadatak da ponude svoje objašnjenja lažnih vesti, mehanizama, ciljeva i uticaja njihovog širenja;
  2. Uzevši kao polaznu tačku objašnjenja koja su dali mladi, predavači podrobnije obrađuju postupke manipulisanja informacijom (videti DOKUMENT 8 – borba protiv lažnih vesti i DOKUMENT 10 - slika i rizici manipulacije slikom);
  3. Na kraju vežbe, mladi treba da ocene svaku lažnu vest kako bi nakon toga odabrali najverodostojnije i najuspelije lažne vesti. Mladi treba da objasne zašto su ih baš te lažne vesti najviše ubedile.

 

5. Zaključak: Ova vežba može da posluži kao uvod u obrađivanje pitanja lažnih informacija i manipulacije slikama i činjenicama.

 

 

PRILAGOĐAVANJE VEŽBE ZA ONLAJN PRIMENU

 

  1. Predavač pravi link na platformi za video konferencije ZOOM i šalje ga mladima (može da iskoristi i neku drugu platformu, po svom izboru)
  2. Kada ih okupi u „virtuelnu salu“, predavač deli mlade u grupe (prema broju učesnika).
  3. Predavač dodeljuje teme o kojima će mladi smišljati lažne vesti.
  4. Kada se podele teme, mladi se skupljaju u „privatnim salama“ i organizuju rad na manipulisanju činjenicom. Mogu da vrše pretrage na internetu, da pronađu članke i izvlače njihov sadržaj iz konteksta, izvrću informaciju.
  5. Mogu direktno da rade na istom dokumentu putem Google Drive-a, Framapad-a ili drugih onlajn softvera za kolaborativno pisanje.
  6. Kada grupe osmisle svoje lažne vesti, pristupaju „glavnoj sali“ i počinje faza izlaganja. Predavač može da iskoristi sajt tipa „post it online“ umesto table (npr. https://note.ly/) i da ga direktno prikaže svim učesnicima putem sistema podele ekrana.