MODUL 2 - TUMAČENJE INFORMACIJE

SESIJA 4 – TUMAČENJE RAZLIČITIH MEDIJA

Praktične aktivnosti

VEŽBA 2 – ANALIZA TV DENVNIKA

Trajanje : 0.5 sati
Oprema :

Ekran ili beli zid, projektor, DVD plejer ili računar, pristup internetu, olovke, listovi papira za koncept

PREZENTACIJA VEŽBE

 

Ova vežba se sastoji u gledanju i analiziranju TV dnevnika.

 

Ciljevi:

 • Otkriti način na koji TV dnevnici prenose informacije.
 • Razumeti izazove snimanja novinarske emisije
 • Upoznati se sa mehanizmima pravljenja i emitovanja informacija (novinarski zanat, deontologija, ekonomski model itd.)

 

Varijante: Učesnicima možete prikazati dva TV dnevnika koje će nakon toga upoređivati. Takođe mogu odgledati jednu reportažu iz TV dnevnika i drugu koju je napravio kanal za zabavu i informacije (npr. BuzzFeed) na istu aktuelnu temu. Nakon toga učesnici porede dva oblika emitovanja informacija.

 

 

TOK VEŽBE

 

 1. Priprema sale: Nameštanje materijala za gledanje
 2. Gledanje TV dnevnika
 3. Podela učesnika u grupe i podela formulara: Za realizaciju ove vežbe, predavači treba da naprave dve (ili tri) grupe polaznika. Svaka će posebno odgovarati na pitanja.

  Predavači unapred pripremaju formulare za vežbu. Oni sadrže pitanja za učesnike o različitim aspektima pogledanog TV dnevnika → VIDETI RUBRIKU „DODATAK“ sa primerom FORMULARA.
 4.  Odgovori na pitanja po grupama: Svaka grupa radi na zajedničkom odgovoru. Bira se jedan izveštač po grupi koji će dati odgovor tokom kolektivne prezentacije rezultata.
 5. Kolektivna prezentacija: iznose se najvažniji elemeti koje su uočili učesnici.

 

 

PRILAGOĐAVANJE VEŽBE ZA ONLAJN PRIMENU

 

 1. Predavači treba da proslede mladima internet linkove za gledanje TV dnevnika ili video snimke i formulare (--> videti rubriku „Dodatak“)
 2. Mladi mogu da gledaju TV dnenvik na daljinu
 3. Mladi se podele u grupe i odgovaraju na pitanja. Mogu raditi na daljinu preko Google Drive-a, Framapad-a itd. Mogu da rade i na zajedničkom fajlu.
 4. Prezentacija rezultata se organizuje preko platforme za videokonferencije (npr. ZOOM). Predavač treba da napravi link za pristup i da ga pošalje mladima.
 5. Tokom prezentacije, samo izveštač grupe može da daje odgovore. Predavač može odabrati izveštače pre početka vežbe ili to mogu učiniti mladi u svakoj grupi.
 6. Predavač može da koristi sajt „post it online“ za izradu tabele (npr. https://note.ly/) i da nakon toga animira debatu.

 

DODATAK: FORMULAR ZA VEŽBU

 

ŠPICA: Kakav je vaš utisak o muzici špice? Da li je ona uvek ista? Koja je njena uloga? Šta predstavljaju slike ili simboli koji se koriste? Kakve emocije žele da izazovu? Koje su dominantne boje?

 

VODITELJ I DEKOR: Da li vam je voditelj poznat? Kako je obučen? Kakvo mu je držanje? Kojim izrazima počinje TV dnevnik? Kakav je ton voditelja? Kako ga snimaju? Krupni ili srednji plan? U šta gleda?

 

SADRŽAJ: Koje teme su najavljene? Kojim redom (i zašto, po vama)? Kako su teme prikazane (trajanje, ton i sl.)? Šta prikazuju slike i koja je njihova funkcija? Koje su najbitnije informacije koje daje voditelj?