MODUL 3 - GRAĐANSKA MOĆ MEDIJA

SESIJA 5 – GRAĐANSKE VREDNOSTI NA INTERNETU

Praktične aktivnosti

VEŽBA 1 – Tabela dobrih onlajn praksi

Trajanje : 0.5 sati
Oprema :

1 računar, PowerPoint, ekran ili beli zid, projektor ili tabla
Opciono (ako nema računara ili table): odštampana dokumenta

PREZENTACIJA VEŽBE

 

Ciljevi:

 

  • Razmišljati o praksama koje možemo primeniti onlajn
  • Ohrabrivati pozitivno digitalno građanstvo koje poštuje druge
  • Voditi dijalog i agrumentovano zastupati svoj stav

 

Vežba se sastoji u ispunjavanju tabele i spiska mogućih ponašanja na internetu. Učesnici treba da razvrstaju ove prakse/ponašanja na dobre i loše.

 

Pored toga, za realizaciju ove vežbe neophodni su dijalog i argumentacija: od učesnika se traži da obrazlože svoj izbor. Taj cilj dijaloga se efikasnije postiže određivanjem izveštača za svaku grupu i njihovim podsticanjem da se sporazumeju i dogovore pre davanje konačnog odgovora.

 

Varijante: Ako nema računara ili table, možete odštampati tabelu dobrih praksi u više primeraka, ostavljajući veliki broj slobodnih polja da učesnici mogu da ih ispune predlozima.

 

 

TOK VEŽBE

 

1. Priprema sale: Podeliti mlade u dve ili tri grupe i predstaviti tabelu dobrih praksi na tabli ili uz pomoć projektora (ili na papiru)

 

2. Predočiti ove primere predloga koje učenici treba da razvrstaju, jedan po jedan:

 

- Pokazati komentar pun mržnje ili nasilja na nekoj objavi

  • Prihvatati svakog za prijatelja
  • Blokirati internet korisnika na društvenoj mreži
  • Voditi raspravu sa osobom koja vređa u komentarima na neki video
  • Dati svoju adresu ili lične podatke
  • Postaviti fotografiju svojih prijatelja bez odobrenja
  • Koristiti istu lozinku za sve društvene mreže

3. Grupe treba da daju argumente za svaki odgovor. Potrebno je otovriti mini debatu na osnovu sledećih tema: sloboda izražavanja, moderiranje govora mržnje, teorije zavere, kleveta (videti DOKUMENT 14 - DIGITALNO GRAĐANSTVO i DOKUMENT 12 - Kako prepoznati govor mržnje na internetu)

 

 

PRILAGOĐAVANJE AKTIVNOSTI NA ONLAJN PRIMENU

 

Učesnici mogu ispuniti ovu tabelu na daljinu ako im je pošaljete i date im primere predloga za unošenje.

 

 

DODATAK

Primer tabele dobrih praksi

 

Dobre digitalne prakse

Loše digitalne prakse