TALMIL

PRAKTIČNA VEŽBA 3 „PIŠEM SVOJ ČLANAK“

OBJAŠNJENJE VEŽBE

Pisanje članka nije jednostavan zadatak. Evo nekoliko saveta kako da brzo napišete članak o temi koja vas zanima i koja bi mogla da zanima i širu javnost.

 

 

PRAKTIČNI SAVETI

 

Šta je članak? Članak je tekst koji pruža informacije i koji prenosi činjenicu od opšteg značaja, trudeći se ujedno da predstavi što više elemenata i tako pomogne čitaocima da bolje razumeju obrađenu temu.

 

Napisani članak možete da postavite na vaš blog ili vaše društvene mreže, ili da na primer objavite vašu analizu nekog događaja u lokalnom listu! Možete na primer da pišete o vašoj četvrti i tako prijavite određene probleme koje je se tiču ili da naprotiv istaknete neku pozitivnu priču. Na vama je da izaberete ugao članka!

 

Članak uglavnom treba da odgovori na sledeća osnovna pitanja:

 

Ko? Ko su akteri uključeni u događaj?

Šta? Šta se desilo?

Gde? Gde se događaj desio?

Kada? Kada se događaj desio?

Zašto? Koji su uzroci događaja?

 

Dužina članka nije uvek ista, ali je najvažnije pomoći čitaocu da razume obrađenu temu. Evo nekoliko saveta za pisanje novinskog teksta.

 

Prema namerama autora, razlikujemo više vrsta članaka:

 

  • Članak koji ima za cilj da pruži novu informaciju (blic vest, novost, dopuna, montaža i izveštaj)
  • Detaljan članak koji dubinski analizira određenu temu (istraživanje, reportaža i intervju)
  • Članak kojim se izražava mišljenje na određenu temu (uvodna reč, kolumna, kritika, portret, itd.)

 

U svakom slučaju, pre pisanja članka treba pronaći izvore (institucije, druge novinare, neposredne svedoke, itd.).

 

NA VAS JE RED!

 

Nakon prikupljanja informacija (i provere izvora !), pripremite shemu sa strukturom vašeg članka. Napišite članak prema sledećim etapama:

 

I/ Naslov

Naslov je veoma važan i treba da bude kratak, oštar i da čitaocu odmah da uvid u obrađenu temu i u tačku gledišta novinara.

„Lid“, to jest kratak pregled članka na početku, može da se doda posle naslova.

 

II/ Uvodni materijal

Početak teksta je veoma važan jer treba da zainteresuje čitaoca za ostatak članka. Uvodni materijal može dakle već da naznači razloge zbog kojih se obrađuje data tema.

 

III/ Paragrafi

Paragrafi su središte teksta. Ne zaboravite da uvek odvojite činjenice od stavova! Ne postoji objektivno tumačenje. Ali ako se obrade svi aspekti teme, možemo da predstavimo temu u celini i da omogućimo čitaocu da sam izgradi mišljenje.

 

IV/ Završna misao

Završna misao je zaključak članka. U ovoj sintezi, autor može da predstavi i svoje lične stavove kao i predloge za budućnost (takođe na obrađenu temu).

 

Po potrebi, poslužite se alatkama ispod za planiranje i pisanje prve verzije vašeg članka :

 

 

ŠEMA ZA PRIPREMU PISANJA

 

NASLOV I LID

Naslov mora da bude oštar. Lid dopunjuje naslov i navodi, u jednoj ili dve rečenice, osnovne tačke članka.

 

UVODNI MATERIJAL

Početak teksta je veoma važan jer treba da zainteresuje čitaoca za ostatak članka.

 

PARAGRAFI

Članak dakle treba da odgovori na sledeća osnovna pitanja:

Ko? Šta? Gde? Kada? Zašto?

Ne zaboravite da je važno odvojiti činjenice od stavova!

 

ZAVRŠNA MISAO

Kratak zaključak članka

 

Članak možete ilustrovati fotografijama, video zapisima, itd. Međutim, obavezno treba dodati opis ispod ilustracije (jedna rečenica u kojoj se opisuju slika ili video zapis i njihov izvor).

Ne zaboravite da iščitate tekst! Možete i da zatražite od nekoga da vam pomogne da poboljšate tekst.