MODUL 3 - GRAĐANSKA MOĆ MEDIJA

SESIJA 6 – NAPRAVITI GRAĐANSKI MEDIJ (RADIO, MAGAZIN, VIDEO)

Obrazovni list 17

POGLAVLJE 17 – OSMISLITI ONLAJN MAGAZIN SA MLADIMA

Nivo : Srednji

Obrazovni ciljevi

Cilj 1: Predavač je u stanju da pomogne mladima u pokretanju onlajn magazina

Cilj 2: Predavač ume da usmeri mlade tokom različitih faza pokretanja onlajn magazina

Cilj 3: Predavač poznaje najvažnije specifičnosti Madmagz aplikacije

PREZENTACIJA

 

Kreiranjem novina, mladi usvajaju osnovna znanja pritom razvijajući i veštine (kritički duh, timski rad) i kvalitete (radoznalost i istrajnost).

 

 

FAZE KREIRANJA ONLAJN MAGAZINA

 

1. Prvi koraci

 

Tokom prve faze, sastavlja se tim veoma motivisanih osoba koje će se zalagati da pokrenu i iznesu projekat.

 

Oni su „jezgro“ redakcije i imaju zadatak da:

 • Odaberu i napišu članke
 • Naprave / pronađu fotografije i video snimke da ilustruju magazin
 • Pronađu sagovornike, urade intervjue i transkribuju ih
 • Dele magazin na društvenim mrežama

 

Najdelotvorniji način za to su redovni sastanci redakcije kako bi se svakom dodelili zadaci u stvaranju magazina, u zavisnosti od njegovih želja i sklonosti.

 

2. Odrediti model rada, pronaći identitet

 

 • Razmisliti o ciljevima medija: da li je cilj da se doprinese dinamičnosti gimnazije, udruženje? Da se što više mladih podstakne na izražavanje? Da se podstaknu na raspravu o nekoj posebnoj temi?
 • Odrediti ciljanu publiku: Učenici jedne ustanove? Članovi udruženja? Čitava zajednica?
 • Razmisliti o uredničkoj politici: Pokušajte da u nekoliko redova odredite opredeljenje magazina: njegovu ambiciju, njegove glavne teme, njegov ton (ozbiljan, lagan, humorističan?), prirodu sadržaja i način na koji će se obrađivati u zavisnosti od ciljane publike.
 • Pronaći naziv za magazin koji će doprineti njegovoj posebnosti, afirmisanju njegovog identiteta i popularnosti.
 • Na kraju, treba proceniti i materijalne uslove koji se tiču vašeg medija u zavisnosti od periodičnosti i učestalosti objavljivanja. Broj članova tima, njihovo zalaganje i raspoloživost, kao i oprema kojom raspolažete, predstavljaju u tom smislu važne činioce.

 

3. Izbor sadržaja

 

Da biste održali interesovanje čitalaca, privukli njihovu pažnju i podstakli njihovu radoznalost, načini obrade informacije moraju da budu raznovrsni.

 

Na raspolaganju su vam sledeći osnovni novinarski žanrovi:

 

Reportaža, istraživanje i intervju, stav, kritika, izveštaj, portret.

 

Pronaći ugao za svaki članak

 

Kako biste izbegli da vam članak (ili portret) bude predug ili težak za čitanje, morate obavezno da odredite ugao, tj. tačku gledišta, da odaberete pojedine aspekte teme koje želite da istaknete a da ostale ostavite po strani.

 

Primer: Tema je otvaranje bioskopa.

 

Jedan od uglova je uticaj novog bioskopa na gradski turizam.

 

4. Podeliti uloge

 

Nemaju svi članovi redakcije iste zadatke. Obrazac Madmagz-a predlaže da se grupa podeli na 3:

 

 • jedan glavni i odgovorni urednik,
 • urednici,
 • redaktori

 

(Videti Dodatni dokument 17). Ukoliko ne želite da se vodite obrascem Madmagz-a, uloge možete da prilagodite.

 

Prilikom pisanja članka, svi redaktori moraju da imaju na umu šest osnovnih pitanja. Novinar ili redaktor mora uvek sebi da postavi pitanja: ko? šta? kad? gde? kako? zašto?

 

Pre pisanja se treba takođe dogovoriti oko dužine članka i jezičkog registra magazina (ni previše visok, ni previše familijaran).

 

Među ostalim zadacima koji se mogu obavljati, možemo navesti:

 

 • Ilustratora/ilustratorku čiji je posao da napravi, izradi ili skine fotografije, slike, zvukove, ilustracije ili video snimke (oslobođene prava ili uz navođenje izvora) za ilustraciju magazina.
 • „Community manager“ (komjuniti menadžer) čiji je zadatak da pronađe linkove u vezi sa sadržajem koji su pripremili redaktori kako bi usmerio čitaoca prema drugih sajtovima. Zadužen je i za društvene mreže i za što veću vidljivost magazina tako što će paziti na dodatne elemente valorizacije članka kao što su: naslov, lid, fotografije, kratki odlomci koji će se pojaviti na pretraživačima.

 

5. Objavljivanje magazina

 

Kada je magazin završen, odlučujete da li želite da ga objavite u onlajn ili štampanoj verziji (videti Dodatni dokument 17) u zavisnosti od vaših želja, ambicija i ciljane publike.

 

 

MADMAGZ APLIKACIJA

Za kreiranje onlajn magazina, možete iskoristiti Madmagz aplikaciju. Njen kolaborativni aspekt i interfejs omogućavaju timski rad i olakšavaju formatiranje i grafičko uređivanje magazina.

 

Madmagz (https://madmagz.com/ ) je veb aplikacija koja omogućava jednostavno i kolaborativno kreiranje novina. Zahvaljujući velikoj fleksibilnosti ove alatke, mogu se kreirati svi tipovi magazina (odeljenjske novine, informativne novine, putopisne novine, novine udruženja, itd.). Vaša mašta je jedina granica!

 

Putem Madmagz aplikacije, korisnici mogu grupno da naprave onlajn magazin koji, na kraju procesa, može da postane i štampani magazin.

 

Putem alatki na platformi, možete da:

 • Odaberete model magazina prilagođen vašem sadržaju
 • Kreirate kategorije stranica (naslovnice, sadržaj, uvodna reč, članci...)
 • Pišete članke i proveravate ih uz pomoć hijerarhijskih funkcija za grupni rad
 • Dodajete, menjate i brišete stranice
 • Odaberete opcije formatiranja
 • Dodajete fotografije, zvukove, video snimke i umetnete linkove prema drugim internet sajtovima
 • Objavite magazin na internetu ili u štampanom obliku, nakon što ste proverili čitav sadržaj.

 

Sve ove faze su objašnjene i podrobno opisane u Dodatnom dokumentu 17

 

 

PRAKTIČNE VEŽBE

 • Možete da iskoristite ovaj dokument za vežbu pravljenja novina sa mladima.
 • Pogledati i dodatni dokument 17 o Madmagz aplikaciji.