МОДУЛ 1 - СВЕТОТ НА МЕДИУМИТЕ

СЕСИЈА 2 – НОВИТЕ МЕДИУМИ

Евалуација

СЕСИЈА 2 – НОВИТЕ МЕДИУМИ

ВЕШТИНИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

 

 • Знам да ги разликувам традиционалните медиуми од новите медиуми
 • Разбрав како социјалните медиуми го трансформираат медиумскиот пејсаж
 • Ги сфатив ризиците и можностите на “граѓанското новинарство“ и употребата на интернетот од страна на младите
 • Свесен сум за влијанието од алгоритмите врз нашиот начин на сурфање на инетрнет
 • Научив како функционираат “меурчињата за филтрирање“ и знам да применам начини за сурфање за да им се спротивставам.

 ПРАШАЛНИК ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ

 

П1 : Меѓу традиционалните медиуми се вбројуваат :

 • A : Фејсбук, Инстаграм, Тикток
 • B : Телевизијата
 • C : Твитер
 • D : Радиото

 

П2 : Социјалните мрежи се разликуваат од традиционалните медиуми со :

 • A : Логиката на соработка која ги дефинира
 • B : Сериозноста и професионализмот на своите корисници
 • C : Интерактивниот карактер на своето функционирање
 • D : Нивната способност да емитуваат квалитетна информација на што поголем број на луѓе.

 

П3 : Поимот “граѓанско новинарство” подразбира :

 • A :Пракса која од секој корисник на социјалните мрежи прави произведувач на моќна информација.
 • B : Одговорноста која ја покажуваат корисниците на социјалните мрежи во секакви околности.
 • C : Важноста на обуката на новинарите за поимите на слободното изразување и слободата на печатот.
 • D : Новинарската обука која се доставува до секој корисник на социјалните мрежи.

 

П4 : Веб-гигантите ги користат алгоритмите за :

 • A : Понуда на содржина најпогодна за секој корисник
 • B : Пребројување на бројот на кликнувања, допаѓања и купувања направени од користиниците
 • C : Проверка на информациите кои кружат по социјалните мрежи
 • D : Влијаење врз однесувањето на корисниците за комерцијални цели

 

П5 : Кога еден корисник ќе се најде во меурчињата за филтрирање“ тоа значи :

 • A : Може да има пристап до голем број филтри за да ги подобри своите фотографии и видеа
 • B : Дека посетува само страници со “лажни вести“
 • C : Дека има пристап само на еден тип на информации заради алгоритмите поставени од страна веб-гигантите
 • D : Дека поминува премногу време на интернет

 

П6 : Првичното ветување на инетрент било :

 • A : Да им понуди на користиниците пристап до персонализирана содржина
 • B : Да ја промовира еманципацијата и слободата на своите корисници
 • C : Да им овозможи на интернет- корисниците пристап до нови потрошувачки производи преку реклами.
 • D : Да ги изолира корисниците и да им го тестира критичкото размислување

 

 

РЕШЕНИЕ НА ПРАШАЛНИКОТ

 • П1 : B, D
 • П2 : A, C
 • П3 : D
 • П4 : A
 • П5 : C
 • П6 : B