МОДУЛ 2 - АНАЛИЗА НА ИНФОРМАЦИЈАТА

СЕСИЈА 4 – ПРЕГЛЕД НА РАЗЛИЧНИТЕ МЕДИУМИ

Практични активности

АКТИВНОСТ 1 – Анализа на слики и/или фотомонтажи

Времетраење : 0.5 часови
Опрема :

Компјутер, фотографија на хартија, видеопроектор, бело платно или табла

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА АКТИВНОСТА

 

Оваа активност ќе им овозможи на учесниците да се стават во кожата на “Проверувач на факти“(“Fact-Checker”) со цел да се потврди вистинитоста на информациите, а особено на сликата (или видеото). Целта на оваа вежба ќе биде да се прикаже начинот на кој можат да се манипулираат, да се извадат од контекст или погрешно да се толкуваат сликите на интернет и особено на социјалните мрежи. Од учесниците ќе биде побарано да дешифрираат фотомонтажа или манипулација со слика (извадена од контекст на пример) со цел да се дезинформираат интернет корисниците.

 

Можна варијација на вежбата:

 

 • Можно е да се направи оваа вежба во групи или индивидуално
 • За да се направи вежбата подинамична, може да биде интересно да се дадат одреден број слики за “проверка на фактите“ на различните групи / учесници и,зошто да не, се претстави активноста како натпревар за избор на најдобри “проверувачи на факти“.

 

 

ОДВИВАЊЕ НА АКТИВНОСТА

 

 1. Изборот на слики: супервизорите треба однапред да се подготват за вежбата со истражување фотографии или видеа што неодамна биле изманипулирани или лажирани во вестите.
 2. Подготовка на просторијата: За да се спроведе оваа вежба, компјутери и интернет-линк мора да бидат ставени на располагање на учесниците.
 3. Визуелизација на фотографијата: Супервизорите треба да ги постават учесниците во групи пред компјутери. Активноста може да се одвива на два начина, или со директно давање на сликите што треба да се проверат на usb, или на компјутерот, со објаснување дека тие мораат да го пронајдат потеклото; или со споделување на целосната лажна информација, односно статијата или публикацијата што се нашла на социјалните мрежи на пример.
 4. Проверка на изворот: Работата за проверка на изворот на сликата / фотографијата може да се изврши преку алатката Слики на Google (Google Images) со поставување слика на местото за пребарување слики на Google. Сајтовите https://tineye.com/ или Google Images https://www.google.com/imghp?hl=FR) овозможуваат да извршите обратни пребарувања од фотографија. Овие пребарувачи ја пребаруваат мрежата во потрага по слики со слична содржина, честопати дозволувајќи им да се пронајде нивното потекло.
 5.  Колективна дебата: колективна корекција ќе овозможи реакција на добиените резултати. Ова исто така ќе биде момент за потсетување дека овој процес на проверка на сликите е брз, едноставен и корисен за да се избегне манипулација.

 

 

АДАПТАЦИЈА НА ОНЛАЈН АКТИВНОСТА

 

 1. Супервизорите треба претходно да ја подготват вежбата: да бараат фотографии или видеа што неодамна биле изманипулирани или лажирани во вестите и да ги испраќаат преку е-пошта до младите;
 2. Супервизорот создава ZOOM линк (или на друга платформа) и ја испраќа до младите;
 3. Собрани во вид на видеоконференција со супервизорот, младите повторно ќе можат да ја погледнат фотомонтажата или фалсификуваното видео.
 4. Супервизорот создава групи на млади луѓе. Секоја група ќе се состане користејќи го системот „посебни простории“ обезбеден од повеќето платформи за далечински конференции (на пр. ZOOM). Овие групи ќе спроведат истражувања на интернет.
 5. Откако ќе се најде изворот на фотографијата, групите се враќаат на главната конференција и го даваат својот одговор со образложение на нивниот процес на истражување и целите на авторите на манипулацијата со фотографијата.