Oбука на обучувачи
TALMIL

Oбука на обучувачи

Како дел од проектот Балкански изразувања (Expressions Balkaniques), во кој е вклучена и платформата ТАЛМИЛ, се спроведува обука за обучувачи преку интернет која е анимирана од експерти од областа на медиумската писменост, тие исто така учествуваа во создавањето на содржините на платформата. 

Таа е наменета за професионалци од социо-образовниот сектор кои сакаат да водат МИП работилници за млади на возраст од 15 до 19 години.

 

Обуката се одржува преку интернет, на 12 и 13 ноември 2020 година, во времетраење од 2 дена, и им овозможува на учесниците да организираат и анимираат 4 до 6 работилници за анализирање на информации и подигање на свеста за лажните вести, во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија, Црна Гора и Србија, засновани врз содржините на педагошката платформа и сопственото искуство.

ЗАЕДНИЦАТА НА ОБУЧУВАЧИ

Обучувачите за медиумска и информациска писменост од регионот на Западен Балкан имаат можност да се приклучат на Фејсбук група за да комуницираат со своите колеги.

Целта на оваа приватна група на Фејсбук е да оживее регионална заедница на обучувачи на МИП: ваше е да разговарате за вашите активности и вашите добри практики!

 

Придружете се на групата Фејсбук

СТАПЕТЕ ВО КОНТАКТ СО CFI

Сакате да дознаете повеќе за обуката? Контактирајте на miriam.angoni@cfi.fr и marie.bouilly@cfi.fr