План “по избор”
TALMIL

План “по избор”

Планот по избор ви овозможува, преку пребарување со повеќе критериуми, брзо да ја/ги пронајдете потребната/ните содржина/и.

Барате да одржите работилница за говор на омраза на интернет? Сакате да создадете радио станица со вашите ученици? Сакате да ги преземете само нашите шаблони за практични активности? Планот по избор е создаден за вас!

Јавна

Тематска

Тип на ресурс

Ниту една ставка не одговара на критериумите за пребарување
СЕСИЈА 5 – ОНЛАЈН ГРАЃАНСТВО

Евалуација

СЕСИЈА 5 – ОНЛАЈН ГРАЃАНСТВО

СЕСИЈА 4 – ПРЕГЛЕД НА РАЗЛИЧНИТЕ МЕДИУМИ

Евалуација

СЕСИЈА 4 – ПРЕГЛЕД НА РАЗЛИЧНИТЕ МЕДИУМИ

СЕСИЈА 3 – ИНФОРМАЦИЈА И ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

Евалуација

СЕСИЈА 3 – ИНФОРМАЦИЈА И ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

СЕСИЈА 2 – НОВИТЕ МЕДИУМИ

Евалуација

СЕСИЈА 2 – НОВИТЕ МЕДИУМИ

СЕСИЈА 1 – ФУНКЦИИ И ПОДДРШКИ НА ИНФОРМАЦИЈАТА

Евалуација

СЕСИЈА 1 – ФУНКЦИИ И ПОДДРШКИ НА ИНФОРМАЦИЈАТА

ЛИСТ БР. 17 (ПРИЛОГ) – ПРИРАЧНИК ЗА АПЛИКАЦИЈАТА МАДМАГЗ (MADMAGZ)

Практични активности

ЛИСТ БР. 17 (ПРИЛОГ) – ПРИРАЧНИК ЗА АПЛИКАЦИЈАТА МАДМАГЗ (MADMAGZ)

ОНЛАЈН ПРАКТИЧНИ АКТИВНОСТИ

Практични активности

ОНЛАЈН ПРАКТИЧНИ АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТ 2 – ДВИЖЕЧКА ДЕБАТА

Практични активности

АКТИВНОСТ 2 – ДВИЖЕЧКА ДЕБАТА

АКТИВНОСТ 1 – Табела на онлајн Добри Практики

Практични активности

АКТИВНОСТ 1 – Табела на онлајн Добри Практики

АКТИВНОСТ 2 – Анимирање онлајн социjaлна кампања

Практични активности

АКТИВНОСТ 2 – Анимирање онлајн социjaлна кампања

АКТИВНОСТ 1 – Откривање на граѓански медиум

Практични активности

АКТИВНОСТ 1 – Откривање на граѓански медиум

АКТИВНОСТ 2 – Анализа на заговорничко видео

Практични активности

АКТИВНОСТ 2 – Анализа на заговорничко видео

АКТИВНОСТ 1 – Безжичниот телефон (расипан телефон)

Практични активности

АКТИВНОСТ 1 – Безжичниот телефон (расипан телефон)

АКТИВНОСТ 3 -“Националните херои” во претставите

Практични активности

АКТИВНОСТ 3 -“Националните херои” во претставите

АКТИВНОСТ 2 – СЕКОЈА ФОТОГРАФИЈА РАСКУЖУВА ПРИКАЗНА

Практични активности

АКТИВНОСТ 2 – СЕКОЈА ФОТОГРАФИЈА РАСКУЖУВА ПРИКАЗНА

АКТИВНОСТ 1 – КОЛАБОРАТИВНА ПРИКАЗНА

Практични активности

АКТИВНОСТ 1 – КОЛАБОРАТИВНА ПРИКАЗНА

АКТИВНОСТ 2 – Создавање приказна од една слика

Практични активности

АКТИВНОСТ 2 – Создавање приказна од една слика

АКТИВНОСТ 1 – Анализа на слики и/или фотомонтажи

Практични активности

АКТИВНОСТ 1 – Анализа на слики и/или фотомонтажи

АКТИВНОСТ 2 – АНАЛИЗА НА ТЕЛЕВИЗИСКИ ДНЕВНИК

Практични активности

АКТИВНОСТ 2 – АНАЛИЗА НА ТЕЛЕВИЗИСКИ ДНЕВНИК

АКТИВНОСТ 1 – КИНО-ДЕБАТА

Практични активности

АКТИВНОСТ 1 – КИНО-ДЕБАТА

АКТИВНОСТ 2 – Создади ја твојата сопствена лажна вест

Практични активности

АКТИВНОСТ 2 – Создади ја твојата сопствена лажна вест

АКТИВНОСТ 1 – Разликување точното од неточното : Лажни вести или не

Практични активности

АКТИВНОСТ 1 – Разликување точното од неточното : Лажни вести или не

АКТИВНОСТ 2 – Применување на правилото на 5 W

Практични активности

АКТИВНОСТ 2 – Применување на правилото на 5 W

АКТИВНОСТ 1 – Применување на своето критичко размислување : Градење на скала на докази

Практични активности

АКТИВНОСТ 1 – Применување на своето критичко размислување : Градење на скала на докази

АКТИВНОСТ 2 – ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Практични активности

АКТИВНОСТ 2 – ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

АКТИВНОСТ 1 – МИНИ КВИЗ “Социјални мрежи, до каде сте?“

Практични активности

АКТИВНОСТ 1 – МИНИ КВИЗ “Социјални мрежи, до каде сте?“

АКТИВНОСТ 2 – Трката во дезинформација

Практични активности

АКТИВНОСТ 2 – Трката во дезинформација

АКТИВНОСТ 1 – „Час по истраги“ : Новинарска истрага по групи

Практични активности

АКТИВНОСТ 1 – „Час по истраги“ : Новинарска истрага по групи

АКТИВНОСТ 2 – КВИЗ

Практични активности

АКТИВНОСТ 2 – КВИЗ

АКТИВНОСТ 1 – КАКО ДА СЕ ПРОВЕРАТ ИЗВОРИТЕ ?

Практични активности

АКТИВНОСТ 1 – КАКО ДА СЕ ПРОВЕРАТ ИЗВОРИТЕ ?

АКТИВНОСТ 3 – ИГРА НА УЛОГИ НА КРУГОТ НА ИНФОРМАЦИЈАТА  ПОГЛАВИЕ

Практични активности

АКТИВНОСТ 3 – ИГРА НА УЛОГИ НА КРУГОТ НА ИНФОРМАЦИЈАТА ПОГЛАВИЕ

АКТИВНОСТ 2 – ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТ на почетокот на сесијата

Практични активности

АКТИВНОСТ 2 – ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТ на почетокот на сесијата

АКТИВНОСТ 1 – ОБЛАК НА ЗБОРОВИ : Откривање на медиумскиот пејсаж

Практични активности

АКТИВНОСТ 1 – ОБЛАК НА ЗБОРОВИ : Откривање на медиумскиот пејсаж

ПОГЛАВЈЕ 18 – СОЗДАВАЊЕ ВИДЕО ПРОЕКТ

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 18 – СОЗДАВАЊЕ ВИДЕО ПРОЕКТ

ПОГЛАВЈЕ 17 – ДИЗАЈНИРАЊЕ ОНЛАЈН СПИСАНИЕ ЗА МЛАДИ

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 17 – ДИЗАЈНИРАЊЕ ОНЛАЈН СПИСАНИЕ ЗА МЛАДИ

ПОГЛАВЈЕ 16 – КРЕИРАЊЕ ПОДКАСТ

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 16 – КРЕИРАЊЕ ПОДКАСТ

ПОГЛАВЈЕ 15 – АНИМИРАЊЕ РАБОТИЛНИЦА ЗА МЕДИУМСКА ИНКУБАЦИЈА

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 15 – АНИМИРАЊЕ РАБОТИЛНИЦА ЗА МЕДИУМСКА ИНКУБАЦИЈА

ПОГЛАВЈЕ 7 – ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИНФОРМАЦИЈАТА СО КРИТИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 7 – ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИНФОРМАЦИЈАТА СО КРИТИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ

ПОГЛАВЈЕ 6 – ДИГИТАЛНИТЕ МЕДИУМИ : РИЗИЦИ И МОЖНОСТИ

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 6 – ДИГИТАЛНИТЕ МЕДИУМИ : РИЗИЦИ И МОЖНОСТИ

ПОГЛАВЈЕ 5 – ОД ТРАДИЦИОНАЛНИ ДО НОВИ МЕДИУМИ

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 5 – ОД ТРАДИЦИОНАЛНИ ДО НОВИ МЕДИУМИ

ПОГЛАВЈЕ 2 – ПЕДАГОШКИ ЦЕЛИ НА ОБУКАТА

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 2 – ПЕДАГОШКИ ЦЕЛИ НА ОБУКАТА

ПОГЛАВЈЕ 14 – ДИГИТАЛНОТО ГРАЃАНСТВО

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 14 – ДИГИТАЛНОТО ГРАЃАНСТВО

ПОГЛАВЈЕ 13 – ЗА ГРАЃАНСКА УПОТРЕБА НА МЕДИУМИТЕ

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 13 – ЗА ГРАЃАНСКА УПОТРЕБА НА МЕДИУМИТЕ

ПОГЛАВЈЕ 12 – ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА ПРОТИВ ОН-ЛАЈН ОМРАЗАТА

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 12 – ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА ПРОТИВ ОН-ЛАЈН ОМРАЗАТА

ПОГЛАВЈЕ 11 – РАСКАЗИТЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ИМАГИНАЦИЈА НА БАЛКАНОТ

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 11 – РАСКАЗИТЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ИМАГИНАЦИЈА НА БАЛКАНОТ

ПОГЛАВЈЕ 10 – СЛИКАТА И НЕЈЗИНИТЕ РИЗИЦИ ОД МАНИПУЛАЦИЈА

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 10 – СЛИКАТА И НЕЈЗИНИТЕ РИЗИЦИ ОД МАНИПУЛАЦИЈА

ПОГЛАВЈЕ 9 – ПРЕТСТАВУВАЊАТА НА ЕКРАНОТ

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 9 – ПРЕТСТАВУВАЊАТА НА ЕКРАНОТ

ПОГЛАВЈЕ 8 – БОРБА ПРОТИВ ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 8 – БОРБА ПРОТИВ ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ

ПОГЛАВЈЕ 4 – МЕДИУМИ И ГРАЃАНСТВО

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 4 – МЕДИУМИ И ГРАЃАНСТВО

ПОГЛАВЈЕ 3 – ИНФРОМАЦИЈАТА И МЕДИУМИТЕ

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 3 – ИНФРОМАЦИЈАТА И МЕДИУМИТЕ

ПОГЛАВЈЕ 1 – ШТО Е МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ ?

Образовен лист

ПОГЛАВЈЕ 1 – ШТО Е МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ ?

ЛАЖНИ ВЕСТИ & ЗАГОВОР

Лажни вести

ЛАЖНИ ВЕСТИ & ЗАГОВОР

ЛАЖНИ ВЕСТИ & ПОЛИТИКА

Лажни вести

ЛАЖНИ ВЕСТИ & ПОЛИТИКА

ЛАЖНИ ВЕСТИ & ПРОПАГАНДА

Лажни вести

ЛАЖНИ ВЕСТИ & ПРОПАГАНДА

ЛАЖНИ ВЕСТИ & ПАНДЕМИЈА

Лажни вести

ЛАЖНИ ВЕСТИ & ПАНДЕМИЈА

ЛАЖНИ ВЕСТИ & ЖИВОТНА СРЕДИНА

Лажни вести

ЛАЖНИ ВЕСТИ & ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЛАЖНИ ВЕСТИ & ИСТОРИЈА

Лажни вести

ЛАЖНИ ВЕСТИ & ИСТОРИЈА

ЛАЖНИ ВЕСТИ & НАУКА

Лажни вести

ЛАЖНИ ВЕСТИ & НАУКА

ЛАЖНИ ВЕСТИ & МАЛЦИНСТВА

Лажни вести

ЛАЖНИ ВЕСТИ & МАЛЦИНСТВА

ЛАЖНИ ВЕСТИ & ПРОВЕРКА НА ФАКТИ

Лажни вести

ЛАЖНИ ВЕСТИ & ПРОВЕРКА НА ФАКТИ

Дополнителни ресурси

Ресурси преку Интернет

Дополнителни ресурси

ПРАКТИЧНА АКТИВНОСТ 1 “Ја проверувам веродостојноста на информативната веб-страница”

Cтанувам новинар практикант

ПРАКТИЧНА АКТИВНОСТ 1 “Ја проверувам веродостојноста на информативната веб-страница”

ПРАКТИЧНА АКТИВНОСТ 2 “ЈА СОЗДАВАМ НАЈДОБРАТА ЛАЖНА ВЕСТ НА ГОДИНАТА”

Cтанувам новинар практикант

ПРАКТИЧНА АКТИВНОСТ 2 “ЈА СОЗДАВАМ НАЈДОБРАТА ЛАЖНА ВЕСТ НА ГОДИНАТА”

ПРАКТИЧНА АКТИВНОСТ 3 “ЈА ПИШУВАМ СОПСТВЕНАТА СТАТИЈА”

Cтанувам новинар практикант

ПРАКТИЧНА АКТИВНОСТ 3 “ЈА ПИШУВАМ СОПСТВЕНАТА СТАТИЈА”

ПРОВЕРИ ГИ ТВОИТЕ ЗНАЕЊА ЗА МЕДИУМИТЕ И ИНФОРМАЦИЈАТА

Квиз

ПРОВЕРИ ГИ ТВОИТЕ ЗНАЕЊА ЗА МЕДИУМИТЕ И ИНФОРМАЦИЈАТА

ВЕСТ ИЛИ ЛАЖНА ВЕСТ ?

Квиз

ВЕСТ ИЛИ ЛАЖНА ВЕСТ ?

1 – ОД ШТО СЕ СОСТОИ ПРОФЕСИЈАТА НОВИНАР?

ГИ ОТКРИВАМ МЕДИУМИТЕ

1 – ОД ШТО СЕ СОСТОИ ПРОФЕСИЈАТА НОВИНАР?

2 – КОЈА Е ИСТОРИЈАТА НА МЕДИУМИТЕ?

ГИ ОТКРИВАМ МЕДИУМИТЕ

2 – КОЈА Е ИСТОРИЈАТА НА МЕДИУМИТЕ?

3 – ШТО Е СЛОБОДА НА ПЕЧАТ ?

ГИ ОТКРИВАМ МЕДИУМИТЕ

3 – ШТО Е СЛОБОДА НА ПЕЧАТ ?

4 – КАКО ДА ПРОВЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЈА?

ГИ ОТКРИВАМ МЕДИУМИТЕ

4 – КАКО ДА ПРОВЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЈА?

5 – КАКО ДА СЕ ИДЕНТИФИКУВААТ ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ (FAKE NEWS)?

ГИ ОТКРИВАМ МЕДИУМИТЕ

5 – КАКО ДА СЕ ИДЕНТИФИКУВААТ ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ (FAKE NEWS)?

6 – КАКО ДА ЗНАЕТЕ ДАЛИ Е ЛАЖИРАНА СЛИКА ?

ГИ ОТКРИВАМ МЕДИУМИТЕ

6 – КАКО ДА ЗНАЕТЕ ДАЛИ Е ЛАЖИРАНА СЛИКА ?

7 – ШТО Е ТЕОРИЈА НА ЗАГОВОР?

ГИ ОТКРИВАМ МЕДИУМИТЕ

7 – ШТО Е ТЕОРИЈА НА ЗАГОВОР?

8 – КАКО СЕ ШИРИ ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ВО МЕДИУМИТЕ?

ГИ ОТКРИВАМ МЕДИУМИТЕ

8 – КАКО СЕ ШИРИ ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ВО МЕДИУМИТЕ?

9 – ШТО Е ПРОВЕРКАТА НА ФАКТИТЕ (FACT-CHECKING)?

ГИ ОТКРИВАМ МЕДИУМИТЕ

9 – ШТО Е ПРОВЕРКАТА НА ФАКТИТЕ (FACT-CHECKING)?