TALMIL

ПРАКТИЧНА АКТИВНОСТ 3 “ЈА ПИШУВАМ СОПСТВЕНАТА СТАТИЈА”

ОБЈАСНУВАЊЕ НА АКТИВНОСТА

 

Да се ​​напише статија не е лесна задача. Ние ви нудиме неколку насоки за да можете брзо да напишете статија за тема која ве интересира и што исто така може да ја заинтересира и поголемата јавност.

 

 

ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ

 

Што е статија ? Статија е текст кој дава информации и раскажува за факт од општ интерес, притоа обидувајќи се да претстави што повеќе елементи што овозможуваат подобро разбирање на предметната тема.

 

Можете, пишувајќи статија, да го анимирате вашиот блог или социјалните мрежи, или да ја споделите вашата анализа за одреден настан со придонес во вашиот локален весник! На пример, може да пишувате за вашата населба за да пријавите некои нејзини проблеми со кои се соочуваа или, напротив, да истакнете некои позитивни приказни. Вие бирате од кој агол ќе започнете!

 

Општо земено, една статија мора да одговори на следните суштински прашања:

 

Кој ? Кои се актерите засегнати од настанот ?

Што? Што се случило ?

Каде? Каде се случил настанот?

Кога? Кога се случил настанот?

Зошто? Кои се причините на настанот?

 

Големината на една статија може да варира, но најважно е читателот да може да ја разбере темата за која се дискутира. Овде, ви нудиме неколку насоки за пишување на новинарски текст

 

Постојат различни типови на статии според намерата на авторот:

 

  • Статијата која служи да пренесе неодамнешна информација (кратката вест, веста, содржината, монтажата и извезтувањето)
  • Статијата која прави продлабочнена анализа на одредена тема (анкетата, репортажата и интервјуто)
  • Статија за одредено мислење кое служи за изразување на нечие мислење за одредена тема (едиторијалот, хрониката, критиката, портретот, итн)

 

Во сите случаи, пред да се напише статија, треба да се пронајдат извори (во институции, кај други новинари, директни сведоци, итн.).

 


СЕГА Е НА ВАС!

 

Откако ќе ги соберете информациите (и ќе ги потврдите изворите!), подгответе преглед со структурата на вашата статија. Напишете ја вашата статија користејќи ги следниве чекори:

 

I/ Наслов

Насловот е многу важен затоа што мора да биде краток, отсечен и тој веќе мора да му даде на читателот преглед на дадената темата, како и гледиштето на новинарот

« Капа », тоа е краток текст како вовед на статијата, и може да се додаде веднаш по насловот.

 

II/ Напад

Почетокот на текстот е многу важен затоа што треба да го привлече читателот до остатокот од статијата. Според тоа, нападот веќе може да ги даде причините за покренување на предметната тема.

 

III/ Тело

Телото на текстот е срцето на статијата. Секогаш запомнете да го разликувате фактот од мислењето! Не постои објективно толкување. Меѓутоа, ако ги земеме предвид сите аспекти на предметот што се обработува, можеме да обезбедиме комплетна презентација на истата и да му овозможиме на читателот да формира свое мислење.

 

IV/ Пад

Падот е заклучокот на статијата. Оваа синтеза може да ги обезбеди и личните мислења на авторот како и предлози за во иднина (секогаш на предметната тема).

 

Доколку е потребно, користете ги алатките подолу за да ви помогнат да го испланирате и креирате првиот нацрт на вашата статија:

 

 

ШЕМА ЗА ПОДГОТОВКА НА НАПИСОТ

 

НАСЛОВ И КАПА

Насловот треба да биде отсечен.

Капата го дополнува насловот и најавува, со реченица или две, силните страни на статијата.

 

НАПАД

Почетокот на текстот е многу важен бидејќи треба да го заинтересира читателот за остатокот од статијата.

 

ТЕЛОТО НА ТЕКСТОТ

Една статија треба да одговара на следните суштински прашања :

Кој ? Што ? Каде? Кога? Зошто ?

Секогаш запомнете да го разликувате фактот од мислењето!

 

ПАД

Краток заклучок на статијата

 

Можете да ја илустрирате вашата статија со фотографии, видеа итн. Сепак, секогаш мора да напишете коментар на илустрацијата (реченица која ја опишува сликата или видеото и нејзиниот извор)

 

Не заборавајте да ја лекторирате вашата статија! Можете да побарате некој друг да ви помогне да го подобрите вашиот текст.