Oнлајн библиотека
TALMIL

Oнлајн библиотека

На онлајн библиотеката можете да најдете педагошки ресурси и иновативни идеи за да ги усовршите вашите способности да подготвите, спроведете и оценувате работилници за МИП со млада публика.

Дополнителни ресурси

 

 

Најдобрите педагошки ресурси на англиски и локални јазици

Добри практики

 

 

Конкретни случаи на МИП проекти кои се иновативни и ефекасни