Дел за обучувачи
TALMIL

Дел за обучувачи

Делот за обучувачи е посветен на сите професионалци во социо-образовниот сектор кои сакаат да започнат или да се подобрат во предавањето за медиуска и информациска писменост (МИП).

Без разлика дали сте наставник во образовниот систем или аниматор за млади, во овој фолдер ќе ги најдете ресурсите кои ви се потребни за да се обучите сами и / или преку видеоконференција, и на тој начин да научите да водите работилници за МИП.

 

Оваа мисија за медиумска писменост е од суштинско значење: станува збор за пренесување на клучната вештина на 21-от век. МИП има за цел “да ги научи учениците да читаат, да анализираат информации и слики, да го изострат нивното критичко расмислување, да формираат мислење, основни вештини за реализирање на свесно и одговорно граѓанство”.

НАСТАВЕН ПЛАН

 

 

Да биде поддржан за предавање на МИП, преку модуларен курс за обука, составен од листови за теорија, за практика и за оценување на вештините.

 

ОБУКА НА ОБУЧУВАЧИ

 

 

Учествување во 2-дневна сесија за обука преку интернет, предводена од експерти за медиумска писменост.
  

 

ОНЛАЈН БИБЛИОТЕКА

 

 

Педагошки ресурси онлајн (“open source“) и иновативни идеи за да се оди понатаму.