МЕДИУМИТЕ НА БАЛКАНОТ
TALMIL

МЕДИУМИТЕ НА БАЛКАНОТ

Кои се главните медиуми на кои можам да им верувам? Како да знам кога информацијата е проверена или кога е манипулирана?

Со цел да се придружуваат сите во подобро разбирање на медиумската средина на Балканот, еве неколку ресурси што можат да ја збогатат и поконкретизираат активноста на медиумската писменост во 6-те земји од регионот: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово , Северна Македонија, Црна Гора, Србија.

НЕЗАВИСНИ
МЕДИУМИ

 

 

Линкови кон независни медиуми кои ги проверуваат своите извори и гарантираат веродостојност на информацијата.
  

ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ

 

 

9 категории на лажни информации, секоја со конкретен пример, за идентификување и деконструкција на лажните информации.

 

ОПСЕРВАТОРИЈА НА ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ

 

 

Главните алатки за проверка на фактите во регионот и ширум светот.