MODUL 3 - GRAĐANSKA MOĆ MEDIJA

SESIJA 5 – GRAĐANSKE VREDNOSTI NA INTERNETU

Praktične aktivnosti

VEŽBA 2 – Analiza video materijala o teoriji zavere

Trajanje : 0.5 sati
Oprema :

Računari, pristup internetu, listovi papira, olovka, projektor

PREZENTACIJA VEŽBE

 

Cilj ove vežbe je kolektivno prepoznavanje „alata“ koje koriste pristalice teorija zavere (otkrivanje „tajne“, retorika, analiza detalja) i audiovizuelnih mehanizama u njihovim video snimcima (jeziva muzika, glas robota, usmerena montaža, analiza simbola itd.).

 

Poželjno je da se unapred pronađe video snimak u kojem se mogu naći konspiracionistički elementi i argumenti kako bi vežba bila prijemčivija.

 

Evo nekih elemenata koje treba pronaći na video snimku:

 

1. Zlokoban ambijent: često se primećuje robotski ili misteriozni glas uz pratnju zastrašujuće muzike (npr. ambijent horor filmova).

 

2. Specijalni efekti: zvuk, vizuelni efekti kao što su crteži, fotomontaže ili „morphing“ (transformacija lica) mogu biti dovoljni za sintetički prikaz teorije i da je učine jednostavnom i lakom za pamćenje.

 

3. Dobra struktura i video montaža: video često prati određenu logiku, npr. počinje istorijskim elementom kojem se dodaje naučna dimenzija. Montaža (ređanje slika) je takođe od velike važnosti.

 

4. Citati iz članaka ili izjava: radi se o dekontekstualizaciji rečenica iz nekog članka, reportaže ili nečijeg govora (političkog, naučnog itd.) u službi demonstriranja teorije.

 

5. Istiniti elementi koji mogu da iznenade: ovde nije reč o dekontekstualizaciji činjenice ili diskursa, već o korišćenju stvarne slike poput slika ili video snimaka mačaka koje se čudno ponašaju.

 

6. Neprovereni ili lažni elementi: među pseudo dokaze date teorije se uguraju neki izmišljeni elementi, neprovereni i nedokazani kako bi osnažili efekat „argumentativne složenice“.

 

 

TOK VEŽBE

 

1. Pred početak vežbe, pronaći video snimak neke teorije zavere o aktuelnoj temi ili određenom pitanju (atentati, novi svetski poredak, epidemije i sl.)

 

2. Priprema sale: Rasporediti učesnike ispred table ili ekrana i emitovati video uz pomoć projektora. Od njih treba zatražiti da zapisuju elemente koji se koriste u video snimku kako bi se gledaoci uverili kao i da definišu glavnu poruku video snimka (pronaći alate, formu i smisao video snimka, njegovu osnovu).

 

3. Zapisivanje: Učesnicima se kaže da zapisuju svoje primedbe i utiske tokom gledanja video snimka.

 

4. Zajednička prezentacija: Pitati učesnike šta su pronašli i dati im elemente koje možda nisu videli. U ovom trenutku diskusija se može proširiti na ono što učesnici obično viđaju na internetu: Da li su već gledali sličan video? Da li je bio usmeren na neku određenu zajednicu, ko je bio prikazan kao neprijatelj? (Političari? Banke? itd.)

 

 

PRILAGOĐAVANJE VEŽBE NA ONLAJN PRIMENU

 

  1. Ova vežba se takođe može izvesti na daljinu. Predavači mejlom šalju video ili video link o teoriji zavere pre sesije.
  2. Predavači šalju link za video konferenciju na ZOOM-u (ili drugoj platformi).
  3. Mladi najvažnije elemente mogu beležiti i na daljinu, preko Google Drive-a, Framapad-a i sl.
  4. Prezentacija se organizuje preko platforme za konferencije na daljinu. Predavač može koristiti sajt „post it online“ kao tablu (npr. https://note.ly/) i zapisivati zapažanja mladih. Nakon toga predavač animira debatu.