MODUL 2 - TUMAČENJE INFORMACIJE

SESIJA 4 – TUMAČENJE RAZLIČITIH MEDIJA

Praktične aktivnosti

VEŽBA 1 – PRIČA KAO PROIZVOD SARADNJE

Trajanje : 0.5 sati
Oprema :

Tabla, list papira, olovka, lopta

PREZENTACIJA VEŽBE

 

Cilj ove vežbe je dekonstrukcija predstava o „drugom“ i stereotipa. Polaznici istražuju sopstvene predstave o ljudima drugih kultura i društvenih grupa.

 

U tu svrhu, polaznici rade u grupama i sarađuju na pisanju priče o dva fiktivna lika, nosioca identiteta (npr. Valmir, mladi Kosovar i Dragan, mladi Srbin).

 

Napomena: Budući da se ova vežba bavi stereotipima i predstavama, korisno je podsetiti na početku da učesnici treba da pokažu međusobno poštovanje i poštovanje prema fiktivnim likovima priče. Ukoliko neki element priče bude u tom pogledu preterano polemički ili u njemu nedostaje poštovanje, potrebno ga je izmeniti.

 

Vežba se može raditi i sa samo jednim junakom priče.

 

 

TOK VEŽBE

 

1. Priprema sale: Učesnici naprave veliki krug u sali.

 

2. Dodela uloga: Jedan ili više polaznika treba da igraju posmatrače. Oni staju van kruga i beleže smišljenu priču.

 

3. Ostali članovi grupe treba da smisle priču kroz saradnju. Koriste loptu koju dodaju iz ruke u ruku - učesnik koji primi loptu treba da doda deo priče.

 

4. Započnite priču izrazima poput: „Ovo je priča o Valmiru, mladom Kosovaru…“ i predajte loptu jednom članu grupe. On treba da nastavi priču dodavanjem izmišljenih elelmenata o datim likovima. Svaka osoba može dodati od par reči do najviše dve rečenice, a nakon toga dodaje loptu nekom drugom.

 

5. Grupa treba da nastavi vežbu dok iz saradnje ne nastane priča.

 

6. Nakon 10 ili 12 krugova, u zavisnosti od broja dodatih elemenata, tražite da vam dodaju loptu, pa recite: „Valmir poznaje Dragana, mladog Srbina, koji takođe ima svoju priču…“. Lopta prelazi na nekog iz kruga i on treba da nastavi priču o Draganu kao u prvom delu vežbe, dodavanjem jedne ili dve rečenice po osobi i prosleđivanjem lopte.

 

7. Vežba može da se završi kada obe priče budu dovoljno duge i kada su svi doprineli nastanku obe priče.

 

8. Zajednička prezentacija i debata: Na kraju vežbe, predavač traži od grupe da objasni šta priče o Valmiru i Draganu govore o njihovim životima. Predavač podstiče mlade da razmisle o stereotipima i predrasudama koji se pojavljuju u izmišljenim pričama. Najvažniji elementi se zapisuju na tabli. Predavač može da animira debatu o predstavama o drugome i stereotipima.

 

 

PRILAGOĐAVANJE VEŽBE ZA ONLAJN PRIMENU

 

  1. Predavač pravi link na ZOOM-u šalje ga mladima;
  2. Na platformi za pisanje kao što su Google Drive, Framapad, itd. mladi mogu napisati svoju zajedničku priču i raditi na zajedničkom dokumentu. Prvi će početi priču rečenicom poput: „Ovo je priča o Valmiru, mladom Kosovaru…“. Grupa treba da nastavi tako da iz saradnje proistekne priča.
  3. Nakon 10 ili 12 krugova, u zavisnosti od broja elemenata koje učesnici budu dodali, predavač se uključuje i dodaje novu rečenicu: „Valmir poznaje Dragana, mladog Srbina koji takođe ima svoju priču…“. Saradnja na priči počinje od člana grupe koji treba da nastavi priču o Draganu, kao u prvom delu vežbe, dodavanjem jedne ili dve rečenice po osobi.
  4. Vežba može da se završi kada obe priče budu dovoljno duge i kada su svi doprineli nastanku obe priče.
  5. Zajednička prezentacija i debata: Na kraju vežbe, predavač traži od grupe da objasni šta priče o Valmiru i Draganu govore o njihovim životima. Predavač podstiče mlade da razmisle o stereotipima i predrasudama koji se pojavljuju u izmišljenim pričama. Najvažniji elementi se zapisuju na tabli. Predavač može da animira debatu o predstavama o drugome i stereotipima. Predavač može koristiti sajt tipa „post it online“ kao simulaciju table (npr. https://note.ly/) na kojoj će zapisivati komentare učesnika.