TALMIL

2 – CILA ËSHTË HISTORIA E MEDIAS?

NOCIONET KYÇE

 

Mediat tradicionale janë media që kanë ekzistuar para internetit; aëto janë radio, televizioni dhe shtypi i shkruar. Nga vitet 1990 dhe me shfaqjen e teknologjisë digjitale, këto media historike po rinovohen duke ofruar versione “online” si dhe versione të adaptuara për telefona të zgjuar dhe tableta.

 

Nga viti 2004 shfaqen aktorë të rinj të mediave dhe hyjnë në konkurrencë me mediat tradicionale: mediat sociale (Facebook, Youtube, Instagram, etj …). Këto janë platforma digjitale, përmbajtja e të cilave gjenerohet nga përdoruesit dhe ku është kryesor parimi i ndërveprimit ndërmjet përdoruesve të ndryshëm të internetit. Kjo logjikë bashkëpunimi është specifike për Web 2.0: dikur konsumatorë të informacionit, përdoruesit e internetit tani janë aktorë.

 

Evolucioni i universit mediatik është një mundësi. Në të vërtetë, shfaqja e formave të reja digjitale (blogje, Wikipedia, YouTube, rrjetet sociale, etj.) favorizon një qasje më të gjerë në njohuri, në lirinë e shprehjes dhe në pjesëmarrjen qytetare.

 

Lidhur me rolin e medias, qoftë tradicionale apo online, UNESCO ofron një tipologji interesante. Mediat mund të kryejnë një ose më shumë funksione nga të mëposhtmet:

  • Kanal informacionesh dhe njohurish
  • Organ i kundër-pushtetit dhe i kontrollit të qeverisë
  • Animator procesesh demokratike dhe lehtësuesh debatesh
  • Përcjellës shprehjesh kulturore
  • Bashkues i një komuniteti

 

 

SHEMBULL KONKRET

 

Rruga e Ballkanit po përdoret gjithnjë e më shumë nga migrantet sirianë ose afganë që duan të mbërrijnë në Evropë.

 

Mediat sociale luajnë një rol të rëndësishëm në trajtimin e këtij lajmi.
Kështu, tweet-et dhe postimët në instagram të publikuara nga azilkërkuesit në Rrugën e Ballkanit na mundësojnë të kuptojmë më mirë realitetin që po e jetojnë këta njerëz.

 

Mediumi francez “LeFigaro.fr” (link) ka arritur, kështu – falë këtyre postimeve të nxjerra live – të përshkruaj rrugën që bëjnë migrantët për të arritur në Austri, në Gjermani ose në Suedi përmes Greqisë, Maqedonisë, Serbisë dhe Hungarisë.

 

Udhëtimi i migrantëve në Rrugën e Ballkanit, i përshkruar dhe i dokumentuar falë rrjeteve sociale të protagonistëve.

 

Ky përdorim i rrjeteve sociale tregon evoluimin e peizazhit mediatik dhe rolin e mediave. Sot, çdokush mund të jetë dëshmitar i një ngjarjeje dhe ta ndajë atë me tërë botën brenda një sekonde. Kjo praktikë krijoi “gazetarinë qytetare“, e cila e bën çdo përdorues të mediave sociale një prodhues të mundshëm lajmesh.