TALMIL

ПРАКТИЧНА АКТИВНОСТ 1 “Ја проверувам веродостојноста на информативната веб-страница”

ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА АКТИВНОСТА

 

Со зголемувањето на бројот на страниците (сајтови) на iнтернет, не е секогаш лесно да се одделат страниците што содржат вистински проверени и изворни информации од интерес за јавноста од страниците што шират сензационалистички лажни информации. Овие страници, честопати креирани од професионални веб-развивачи, сè повеќе изгледаат како вистински новински страници (графички квалитет, функционалности, итн.).

 

Сепак, сè уште е можно да бидете претпазливи и да ја проверите веродостојноста на веб-страницата а ние ќе ви покажеме како, чекор по чекор!

 

 

ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ

 

Чекор 1: Кликнете на фолдерот “правно известување“ или “за нас“: Тие генерално ви овозможуваат да го идентификувате типот на страницата што ја гледате и да обезбедите суштински информации за природата на страницата, кој е нејзин сопственик, правно лице на кое е прикачена, прометот, датумот на создавање итн. Колку повеќе овие фолдери се видливи, лесни за пристап и богати со прецизни информации, толку посигурна може да биде страницата.

 

Внимание: Бидете свесни дека на комерцијална страница, правните известувања се едноставно задолжителни. Без правни известувања, нема нарачки!

 

 

Чекор 2: Проверете го идентитетот и веродостојноста на уредниците на страницата: Откако ќе ги разгледате фолдерите “правно известување“ и “за нас“, ќе можете лесно да најдете кои (с)е автор(ите) на страницата. Фолдерите Кои сме ние или контакти се направени токму за тоа. Ако не можете да ги најдете овие фолдери и доколку овој чекор ви се чини комплициран, тоа е лош знак: Авторите на сигурна страница немаат причина да се кријат! И, ако успеете да го пронајдете идентитетот на цитираните соработници и сакате да го потврдите нивниот идентитет, можете да направите мало истражување за нив со цел да проверите дали тие се навистина легитимни да даваат информации или да анализираат некоја тема. (новинари, експерти, научници…)

 

 

Чекор 3: Вратете се на изворите на информацијата: Потоа, запрашајте се дали оваа страница ги споменува своите извори? Дали е можно да се пронајде потеклото на информациите објавени од страницата? Колку повеќе се цитираат и препознаваат изворите, толку повеќе информациите што се пренесуваат во публикациите на страницата се разјаснети и веродостојни.

 

 

Чекор 4: Анализирајте го начинот на кој се презентираат информациите: Овој чекор бара да бидете малку повнимателни кон содржината и да покажете перспектива и критичко размислување поставувајќи си ги овие прашања: дали информациите се презентирани на балансиран начин? Дали насловите ја одразуваат суштината на написите? Дали страницата презентира фактички информации или мислења? Дали целокупниот тон на страницата е умерен? Отворено за контрадикторност и плуралност на гледишта?

 

 

Чекор 5: Внимателно следете го квалитетот на графичката повелба и правописот: Сè помалку е очигледно бидејќи разликата помеѓу вистинска страница и страница создадена во фабрика за лажни вести е сè покомплексна но овој совет може да ви помогне во одредени случаи: доколки дизајнот на страницата не е на ниво на кое треба да биде, а статиите се полни со правописни грешки, тоа е честопати индикативно за слаб квалитет на информациите. На интернет, содржината и формата се поврзани!

 

 

Чекор 6: Обидете се да оставите коментар на страницата? Во повеќето професионални информативни страници е можно да оставите коментар за да дадете свое мислење за содржината на една статија. Доколки не можете да ја пронајдете оваа можност, тоа е затоа што авторите на страницата не се навистина отворени за критики, дебати и противречности, а тоа не навестува добро! Всушност, кога објавувате лажни вести или теории на заговор, не сакате да бидете разокриени!

 

 

Чекор 7: Проверете го протоколот https: Достапно е на секого да се заштити од каква било измама на интернет: осигурете се дека HTTPS е присутен, бидејќи му овозможува на посетителот да го потврди идентитетот на веб-страницата на која пристапува , благодарение на сертификат за автентикација издаден од признат и угледен доверлив орган. Лесно ќе го најдете уште на првата позиција во лентата за пребарување. Ако акронимот https не се појави, веројатно е најдобро да не се осудувате да пребарувате на оваа страница!

 

 

Чекор 8: Користете WHOIS: Конечно, ако сакате да бидете брзи и ефикасни, тука е страницата WHOIS, буквално “Кој е“ на англиски јазик. На почетната страница на страницата, само треба да ја копирате и залепите URL адресата на страницата предмет на испрашување и за неколку секунди ќе можете да ги соберете сите корисни информации на оваа страница!

 

 

СЕГА Е НА ВАС !

 

Табела за оценување на веродостојноста на една интернет страница :

За да можете лесно да ги применувате овие совети додека прелистувате на интернет, еве графикон што ќе ви помогне да ја процените веродостојноста на една страница. Колку повеќе страницата ќе собере висока оценка, толку повеќе ќе биде сигурна и квалитетна!

Име на страницата :

___________________________________________________________

Адреса на страницата :

______________________________________________________

 

 

0/20

Можам лесно да ги пронајдам следниве информации на страницата :

-основачи

-датум на основање

– Претставување на екипата и проектот

-Финасиски и правни информации

+3

Соработниците на страницата се легитимни да ме информираат за темата за која разговараат: Дали се тоа новинари или признати специјалисти?

+3

Авторите цитираат повеќе извори и можам лесно да пристапам и да ги проверам тие извори.

+3

Лесно можам да оставам коментари за да се изразам, да дадам свое мислење за некоја статија.

+2

Нема правописни грешки на страницата.

+2

Авторите внимаваат на своите забелешки, има различни гледишта што се преставени.

+2

Можев да најдам на WHOIS информации за оваа страница.

+3

Некои линкови се застарени.

– 2

Премногу брзо сум понуден да се приклучам кон некоја група, организација или политичка партија или да нарачувам.

 

-3

Оценка

__/20