МОДУЛ 3 - ГРАЃАНСКАТА МОЌ НА МЕДИУМИТЕ

СЕСИЈА 5 – ОНЛАЈН ГРАЃАНСТВО

Евалуација

СЕСИЈА 5 – ОНЛАЈН ГРАЃАНСТВО

ВЕШТИНИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

 

 • Знам да одредам што е тоа теорија за заговор
 • Знам да препознаам граѓански медиум
 • Ги знам решенијата за борба против заговорот

 


ПРАШАЛНИК ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ

 

П1 : По што се разликува граѓанскиот од традиционалниот медиум ?

 • A : по опфатените теми
 • B : по присуството на професионални новинари
 • C : по начините на објавување на информацијата
 • D : по користењето хумор

 

П2 : Кој од овие предлози не ги дефинира теориите на заговор

 • A : расказ кој истакнува група на луѓе кои дејствуваат во сенка
 • B : теоретски говор кој се чини “логичен“ и кохерентен
 • C : историска и научна постапка основана на проверени информации
 • D : целина сочинета од изманипулирани претпоставки и аргументи

 

П3 : Говорите на омраза можат да се зголемат со

 • A :лажни информации
 • B : предрасуди и стереотипи
 • C : образование
 • D :страв и отфрлање на другиот

 

П4 : Во кои форми граѓанските медиуми можат да се најдат ?

 • A : телевизиски канали
 • B : блогови
 • C : весници
 • D : Фејсбук/Твитер( Facebook/Twitter) групи

 

П5 : Кои се последиците од теориите на заговор ?

 • A : тие потикнуваат говори на омраза
 • B : тие затвораат во логика на недоверба и на лажно верување
 • C : тие создаваат придружување кон недокажани теории
 • D : тие ја обелоденуваат вистината

 

П6 : Како ефикасно да се бори против заговорот ?

 • A : со регулирање и ограничување на содржините со омраза и на лажните информации
 • B : со забрана на социјалните мрежи
 • C : со подбивање на заговорниците
 • D : со развивање на критичкото размислување кај граѓаните

 

П7 : Што е дигиталното граѓанство ?

 • A : припадност на виртуелна земја
 • B : начинот на кој интернет корисниците се однесуваат и меѓусебно реагираат онлајн
 • C : покажување добронамерност и почитување на добрите практики на интернет
 • D : онлајн лична карта

 

 

РЕШЕНИЕ НА ПРАШАЛНИКОТ

 

 • П1 : A B C
 • П2 : C
 • П3 : A B D
 • П4 : B D
 • П5 : A B C
 • П6 : A D
 • П7 : B C