МОДУЛ 1 - СВЕТОТ НА МЕДИУМИТЕ

СЕСИЈА 2 – НОВИТЕ МЕДИУМИ

Практични активности

АКТИВНОСТ 2 – Трката во дезинформација

Времетраење : 0.25 часови
Опрема :

Еден смартфон по група

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА АКТИВНОСТА

 

Цели:

  • Проверување на нивната способност за брзо проверување на сомнителни информации.
  • Идентификување на информациите што треба да се проверат
  • Запознавање со чекорите за проверка на информација или извор.

 

Трката за дезинформација е стимулативна активност затоа што е игра на брзина и ги става младите во конкуренција едни со други.

 

Лесно остварлива, им овозможува да видат колку е лесно да се применуваат мерките за проверката на информации.

 

 

ОДВИВАЊЕ НА АКТИВНОСТА

 

1. Формирајте групи од по 3 до 4 учесници.

 

2. Побарајте од учесниците да ги прелистаат новостите низ нивните социјални мрежи сè додека не најдат информација што треба да се провери.

 

3. Побарајте им да разговараат потоа за мерките што треба да се преземат.

 

4. Потоа, видете кој е најбрз во проверката на информацијата.

Балканскиот контекст

За оваа активност, упатете се кон тематскиот лист за “Независни медиуми“ кој го прецизира глобалниот контекст на појавата на лажни вести, обезбедувајќи истовремено низа независни медиуми.